Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • CCB-WD1

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 1. Zgodność z aparatem DSC-RX0M2
  W połączeniu z modułem sterującym CCB można używać następujących funkcji aparatu DSC-RX0M2.
  • Clear Image Zoom (*1)
  • Nastawianie ostrości naciśnięciem przycisku (One Push AF)
 2. Ulepszenia podstawowych funkcji i dodane funkcje
  • Szybsze przesyłanie plików z modułu CCB do komputera
  • Importowanie tylko nowych plików
  • Importowanie wszystkich plików ze wszystkich aparatów
  • Zwiększony limit rozmiaru plików przesyłanych z modułu CCB do komputera (wcześniej wynoszący 4 GB) (*2)
  • Dodano funkcję, która wykorzystać czas nagrywania w nazwie pliku w celu rozróżnienia równocześnie rejestrowanych materiałów
  • Większa stabilność i wydajność
 Ważne uwagi:
(*1) Nie jest obsługiwana funkcja zoomu aparatu DSC-RX0.
(*2) Możliwe jest przesyłanie plików z filmami o rozmiarze do 40 GB.
*Zaktualizowanego modułu sterującego aparatem można używać z aparatami DSC-RX0 w wersji od 3.00 wzwyż. Przejdź do sekcji „Pliki do pobrania” na stronie z opisem aparatu DSC-RX0 w naszej witrynie pomocy technicznej.
*Dalszych informacji o zaktualizowanych funkcjach należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu CCB-WD1, wersja 2.00

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • Windows: 42,3 MB (44 424 632 bajty) / Mac: 44,4 MB (44 424 632 bajty)

Data wydania

 • 11-04-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. Podłącz przewód USB do komputera i do modułu sterującego aparatem (CCB-WD1).
 2. Uruchom w komputerze przeglądarkę internetową i wprowadź następujący adres
  URL: http://169.254.200.200
  wprowadź adres
 3. Pojawi się bieżąca wersja oprogramowania modułu sterującego aparatem połączonego z przeglądarką internetową.
  Sprawdź, czy potrzebna jest aktualizacja.
  stara wersja

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemów operacyjnych:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Apple® macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: Co najmniej 500 MB (Windows) / co najmniej 600 MB (Mac)
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Przewód USB dostarczony w zestawie z modułem sterującym aparatem
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.
 • Zasilacz sieciowy (AC-UUD12) dostarczony z modułem sterującym aparatem
 • Przewód LAN
  Uwaga: Zaleca się użycie przewodów LAN kategorii 5e lub wyższej.
 • Przełącznik sieciowy
  Uwaga: W przypadku równoczesnego aktualizowania wielu modułów sterujących aparatem należy użyć przełączników sieciowych 1000BASE-T.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj zasilacza sieciowego (AC-UUD12).
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj modułów sterujących aparatem do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_CCBWD1V0200.zip].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

 5. Dla użytkowników systemów Windows 8.1 / 10:
  Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane.Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Połącz komputer i moduł sterujący aparatem przewodem sieci LAN.
  • Zaktualizuj więcej niż jeden (*) moduł sterujący aparatem
   *Obsługiwanych może być do 100 modułów
   schemat podłączenia wielu urządzeń
  • Zaktualizuj jeden moduł sterujący aparatem
   schemat połączenia jednego urządzenia
 3. Przestaw przełącznik zasilania modułu sterującego aparatem w położenie „ON”.
  Uwaga: Aktualizacja jest możliwa nawet bez podłączonego aparatu.
 4. Uruchom w komputerze przeglądarkę internetową i wprowadź następujący adres
  URL: http://169.254.200.200
 5. Kliknij kartę [Box] (Moduł) wyświetloną w przeglądarce internetowej.
  Kliknij kartę Box
 6. Kliknij przycisk [Update] (Aktualizuj) obok opcji Firmware Update (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania).
  Kliknij przycisk Update
 7. Kiedy pojawi się okno dialogowe potwierdzenia, kliknij w nim przycisk [OK].
  kliknij przycisk OK.
  Uwaga: Aby zrezygnować z aktualizacji, kliknij w oknie dialogowym przycisk [Anuluj].
 8. W oknie wyboru pliku wskaż pobrane wcześniej wewnętrzne oprogramowanie.
  Uwaga: Aby zrezygnować z aktualizacji, kliknij przycisk [Anuluj].
 9. Prześlij plik z aktualizacją do modułu sterującego aparatem
  Podczas przesyłania pliku z wewnętrznym oprogramowaniem do modułu sterującego aparatem wyświetlany jest komunikat.
  przesyłanie
  Uwagi: Jeśli podłączonych jest więcej modułów sterujących aparatem, przesyłanie do nich odbywa się po kolei.
  • Aby zrezygnować z aktualizacji, kliknij w oknie dialogowym przycisk [Anuluj].
  • Anulowanie aktualizacji powoduje powrót do procedury „Kliknij przycisk Update”.

  • Nie odłączaj przewodów sieci LAN i nie wyłączaj uruchomionego modułu sterującego aparatem. Grozi to awarią tego produktu.
  • Kiedy zakończy się przesyłanie pliku i rozpocznie aktualizacja, nie można jej przerwać.
 10. Wykonaj aktualizację.
  Pojawi się komunikat o trwającej aktualizacji i rozpocznie się aktualizacja.
  aktualizacja
  Uwaga: Aktualizacja zostanie przeprowadzona równocześnie, nawet jeśli podłączonych jest wiele modułów sterujących aparatem.
 11. Zakończ aktualizację i potwierdź ponowne uruchomienie modułu sterującego aparatem. Kiedy pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji, kliknij przycisk [OK].
  Kończenie aktualizacji
 12. Ponownie uruchom moduł sterujący aparatem. Pojawi się komunikat o ponownym uruchamianiu, a moduł sterujący aparatem zostanie uruchomiony ponownie.
  Ponownie uruchom moduł sterujący aparatem

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 • Po uruchomieniu modułu sterującego aparatem przeglądarka internetowa wskaże nową wersję. Aktualizacja jest zakończona.
  nowa wersja

Pytania i odpowiedzi

 • Jeśli przy wybieraniu pliku pojawia się okno dialogowe „Error” (Błąd)
  Jeśli przy wybieraniu pliku pojawi się poniższe okno dialogowe, może być wybrany niewłaściwy plik z wewnętrznym oprogramowaniem.
  niewłaściwy plik
  Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym. Nastąpi powrót do ekranu procedury „Kliknij przycisk Update”.
  Wybierz właściwy plik z wewnętrznym oprogramowaniem i ponownie wykonaj aktualizację.

 • Jeśli w czasie aktualizacji pojawi się komunikat „Update Warning” (Ostrzeżenie o aktualizacji)
  Jeśli po wykonaniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran, moduł sterujący aparatem został już zaktualizowany lub do aktualizacji próbowano użyć starszej wersji wewnętrznego oprogramowania.
  ostrzeżenie o aktualizacji
  Może się tak zdarzyć w przypadku mieszanych wersji, na przykład po uprzedniej aktualizacji pewnych modułów sterujących aparatem.
  Moduł sterujący aparatem, dla którego pojawi się powyższy ekran, nie zostanie zaktualizowany w ramach tej aktualizacji. Jeśli wymagana jest aktualizacja, ponownie sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

 • Jeśli podczas włączania (w tym ponownego uruchamiania) pojawi się komunikat „Update failed” (Niepowodzenie aktualizacji)
  Jeśli podczas włączania (w tym ponownego uruchamiania) modułu sterującego aparatem pojawia się poniższy ekran,aktualizacja mogła się nie udać, na przykład z powodu wyłączenia modułu sterującego aparatem w czasie aktualizacji.
  niepowodzenie aktualizacji
  Pokazany powyżej moduł sterujący aparatem nie został prawidłowo zaktualizowany. Wróć do ekranu procedury „Kliknij przycisk Update” i ponownie wykonaj aktualizację.