Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Usunięcie funkcji Gracenote

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Usunięcie błędu powodującego problemy z odtwarzaniem określonych filmów wydanych na płytach Blu-ray
 • Rozwiązano problem z zabezpieczeniami SSL
 • Poprawiono odtwarzanie nośników BD-ROM
 • Poprawiono łączność BRAVIA® Internet Video
 • Poprawiono łączność przeglądarki Opera™ z serwisem Sony Entertainment Network
 • Poprawiono możliwość odtwarzania materiałów YouTube® Leanback z serwisu BRAVIA® Internet Video
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie pewnych materiałów sieciowych po aktualizacji do wersji M14.R.0136

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania odtwarzaczy BDP-S4100/S5100 do wersji M15.R.0257

Wersja pliku

 • M15.R.0257

Rozmiar pliku

 • 100 MB (105 757 698 bajtów)

Data wydania

 • 05-03-2019

Przygotowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być aktualne, zwłaszcza w nowych modelach odtwarzaczy Blu-ray. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M15.R.0257 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz Blu-ray. (Przykładowo, jeśli odtwarzacz jest podłączony do gniazda HDMI 2, jako źródło sygnału należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
 3. W przypadku rozpoczęcia odtwarzania płyty naciśnij przycisk STOP i zaczekaj na pojawienie się ekranu menu XrossMediaBar (XMB).
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu XrossMediaBar opcje Konfiguracja > Ustawienia systemowe, a następnie ENTER.
 5. Używając pilota, wskaż opcję „Tryb szybkiego startu”. Upewnij się, że funkcja „Tryb szybkiego startu” jest ustawiona na „Wyłącz”; w przeciwnym razie aktualizacja może zakończyć się niepowodzeniem.
 6. Wskaż opcję „Informacje o systemie” i naciśnij przycisk ENTER.
 7. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Wersja oprogramowania M15.R.0257 — jeśli wersja ma numer M15.R.0257 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray:

Sposoby aktualizacji wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray
Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Przewód sieci Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • Zapewnienie, że do odtwarzacza Blu-ray podłączono:
  • aktywne łącze internetowe
  • zgodny telewizor
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Użycie płyty CD-R do nagrywania
 • Komputer z nagrywarką CD
 • Nowa płyta CD-R do jednokrotnego zapisu — czysta i bez rys
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie odtwarzacza BDP-S4100/S5100 przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • Działające połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • Zgodny telewizor

Przeprowadzenie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz Blu-ray. (Przykładowo, jeśli odtwarzacz jest podłączony do gniazda HDMI 2, jako źródło sygnału należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz odtwarzacz Blu-ray do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router.
 3. Włącz odtwarzacz Blu-ray. Jeśli w odtwarzaczu znajduje się płyta, wyjmij ją.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu XrossMediaBar opcje [Konfiguracja] > [Aktualizacje przez sieć], po czym naciśnij przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora pojawi się monit o potwierdzenie aktualizacji przez sieć. Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji” i najnowsza wersja oprogramowania.
 4. Wybierz opcję Start, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na ekranie telewizora widać będzie jego postępy.
 6. Podczas aktualizacji na telewizorze widać pasek postępu „x %” oraz ilość pobranych danych. — Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 7. Odtwarzacz samoczynnie uruchomi się ponownie, a aktualizacja będzie kontynuowana. — Podczas wykonywania tej czynności nie należy używać ani samodzielnie włączać odtwarzacza.
 8. Na telewizorze ponownie pojawi się pasek postępu „x %” oraz ilość pobranych danych. — Podczas aktualizacji wartość x zmienia się od 0 do 100.
 9. W celu zakończenia aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i uruchomi na nowo. — Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 10. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M15.R.0257, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray przez Internet.

 • Na telewizorze pojawia się komunikat „Nie można zweryfikować stanu połączenia” lub „To urządzenie nie jest podłączone do sieci”
  Problem może być związany z połączeniem sieciowym.
  1. Połączenie z siecią przewodową: sprawdź, czy przewód LAN jest starannie podłączony do odtwarzacza i źródła Internetu.
  2. Połączenie z siecią bezprzewodową: sprawdź, czy router bezprzewodowy jest włączony oraz podłączony do źródła Internetu.
  3. Sprawdź w ustawieniach sieciowych, czy odtwarzacz Blu-ray ma własny adres IP. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  4. W oknie Ustawienie sieciowe ---> Stan połączenia z siecią sprawdź, czy opcje „Połączenie fizyczne” oraz „Dostęp do Internetu” mają status OK.
  5. Ponownie przeprowadź aktualizację.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz odtwarzacz i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.
  4. Można także wymusić pominięcie aktualizacji przez sieć i przejście do aktualizacji bezpośrednio z nośnika CD-R.

 • Podczas aktualizacji pojawia się komunikat „Aktualizacja nie powiodła się”.
  • Upewnij się, że nie występuje problem z połączeniem sieciowym z Internetem.
  • Jeśli pojawi się ekran „Aktualizacja nie powiodła się”, wybierz OK, aby ponownie wykonać procedurę aktualizacji, lub Anuluj, aby przerwać proces.
  • Jeśli objaw ten nadal będzie występował, pobierz plik z wewnętrznym oprogramowaniem i przeprowadź aktualizację z nośnika CD-R.
  • Można także wymusić pominięcie aktualizacji przez sieć i przejście do aktualizacji bezpośrednio z nośnika CD-R.

 • Pomimo podjęcia kilku prób aktualizacja wewnętrznego oprogramowania wciąż nie udaje się.
  1. Pobierz plik z wewnętrznym oprogramowaniem i przeprowadź aktualizację z nośnika CD-R.

Aktualizacja z płyty CD-R i komputera

Jeśli to możliwe, zaleca się aktualizację przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Można pobrać aktualizację do komputera, przesłać ją na płytę CD-R, a następnie przesłać do odtwarzacza BDP-S4100/S5100.

Zalecamy korzystanie z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Macintosh OS X w wersji 10.5 lub nowszej

Przeprowadzenie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie wolno naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobierz aktualizację i zapisz ją na komputerze:

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATA_M15R0257.ZIP do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 100 MB (105 757 698 bajtów).

Utwórz płytę

 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M15R0257.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
   Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
  2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
  3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
   Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB15-FW.BIN, MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN, i MSB15FW_MB.ID.
 2. Nagraj te cztery pliki na nową płytę CD do jednokrotnego zapisu. Używasz programu do nagrywania płyt CD? Wybierz format UDF (Universal Disc Format).
  Wybór formatu ISO9660 może spowodować nieprawidłowe nagranie płyty z aktualizacją.
Przenieś aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotuj urządzenie, a następnie przenieś aktualizację do odtwarzacza.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest odtwarzacz Blu-ray. (Przykładowo, jeśli odtwarzacz jest podłączony do gniazda HDMI 2, jako źródło sygnału należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz odtwarzacz Blu-ray.
 3. Włóż płytę do odtwarzacza i zamknij tackę na płytę.
Przenieś aktualizację:
 1. Po wczytaniu płyty na telewizorze pojawi się komunikat o aktualizacji wewnętrznego oprogramowania.
 2. Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Rozpocznie się aktualizacja.
 4. Podczas aktualizacji na telewizorze widać pasek postępu „x %”. Podczas aktualizacji wartość „x” zmienia się od 0 do 100.
 5. Odtwarzacz samoczynnie uruchomi się ponownie, a aktualizacja będzie kontynuowana. — Podczas wykonywania tej czynności nie należy używać ani samodzielnie włączać odtwarzacza.
 6. Na telewizorze ponownie pojawi się pasek postępu „x %”. Podczas aktualizacji wartość „x” zmienia się od 0 do 100.
 7. Aktualizacja jest zakończona, gdy otworzy się tacka na płytę, a odtwarzacz automatycznie wyłączy się. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 8. Wyjmij z odtwarzacza płytę z aktualizacją i włącz odtwarzacz.
 9. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M15.R.0257, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Blu-ray przy użyciu komputera i płyty.

 • Nie można wyjąć płyty z aktualizacją. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz odtwarzacz i odłącz przewód zasilający.
  2. Z powrotem podłącz przewód zasilający, trzymając wciśnięty przycisk otwierania/zamykania na odtwarzaczu (nie na pilocie).
  3. Trzymaj wciśnięty przycisk otwierania/zamykania na odtwarzaczu dotąd, aż tacka wysunie się.
  4. Wyjmij płytę.
  5. Po wyjęciu płyty odłącz przewód zasilający i podłącz go ponownie, aby przywrócić odtwarzacz do normalnego stanu.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATA_M15R0257.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc.
  3. Ponownie przeprowadź procedurę aktualizacji.
 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz odtwarzacz Blu-ray Disc i ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.