Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DSX-A410BT

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano funkcję ustawiania reprodukcji głosu w trybie głośnomówiącym
 • Poprawa łączności Bluetooth

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem zniekształceń dźwięku przy włączonym filtrze górnoprzepustowym (HPF)
 • Rozwiązano problem polegający na braku dźwięku w głośniku urządzenia w czasie rozmowy telefonicznej, gdy parametr RINGTONE w ustawieniach Bluetooth był ustawiony na 1

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB
Uwaga:
 • Nie są obsługiwane pamięci USB w formacie exFAT.
 • Nie są obsługiwane pamięci USB o pojemności większej niż 32 GB.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • DSX-A410BT_M13S35.zip

Wersja pliku

 • M 13 / S 35

Rozmiar pliku

 • 1,54 MB (1 618 710 bajtów)

Data wydania

 • 27-02-2019

Przygotowania

 • Dotyczy następujących wersji oprogramowania układowego:
  • Jeśli w urządzeniu zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „M 13 / S 35” lub wyższej, nie ma potrzeba wykonywania aktualizacji.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Naciśnij na 1 sekundę przycisk „SRC” na radioodtwarzaczu, aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk „MENU”.
 4. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „GENERAL” (Ustawienia ogólne). Naciśnij pokrętło.
 5. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „SET FIRMWARE” (Ustawienia wewnętrznego oprogramowania). Naciśnij pokrętło.
 6. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „FW VERSION” (Wersja wewnętrznego oprogramowania). Naciśnij pokrętło. Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania układowego.

Pobierz i zainstaluj

1. Przygotowanie: jak przygotować urządzenie pamięci masowej USB do aktualizacji oprogramowania układowego

 1. Podłącz urządzenie USB do komputera PC i sformatuj je, wybierając system plików FAT16 lub FAT32.
 2. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
  • Nazwa pliku: DSX-A410BT_M13S35.zip
  • Rozmiar pliku: 1,54 MB (1 618 710 bajtów)
 4. Rozpakuj pobrany plik .zip.
 5. Skopiuj plik „DSX-A410BT_M13S35.U88” i plik „DSX-A410BT_DSP_M13S35.up6” do głównego katalogu urządzenia USB podłączonego do komputera.
  Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 6. Odłącz urządzenie USB od komputera PC.

2. Aktualizacja: jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia głównego, korzystając z urządzenia pamięci masowej USB

Uwagi:

 • Procedura aktualizacji (w samochodzie lub na jachcie) trwa około 3 minut.
 • Koniecznie wykonaj wszystkie kroki opisane poniżej.
 • Zaleca się, aby aktualizację przeprowadzać przy włączonym silniku samochodu (lub jachtu). Zapobiegnie to spadkowi napięcia akumulatora do zbyt niskiego poziomu. Przed rozpoczęciem aktualizacji przy włączonym silniku, należy zatrzymać samochód (lub jacht) w bezpiecznym miejscu i nie wyłączać silnika aż do ukończenia aktualizacji.

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Naciśnij na 1 sekundę przycisk „SRC” na radioodtwarzaczu, aby wyłączyć źródło dźwięku i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk „MENU”.
 4. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „GENERAL” (Ustawienia ogólne). Naciśnij pokrętło.
 5. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „SET FIRMWARE” (Ustawienia wewnętrznego oprogramowania). Naciśnij pokrętło.
 6. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „FW UPDATE” (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania). Naciśnij pokrętło.
 7. Obracając pokrętło sterujące, wybierz opcję „FW UPDATE-YES” (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania — TAK). Naciśnij pokrętło.
 8. Kiedy pojawi się komunikat „INSERT USB” (Włóż USB), podłącz pamięć USB do portu USB na panelu przednim.
 9. Aktualizacja powinna zakończyć się w ciągu około 3 minut. Po jej pomyślnym ukończeniu urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.
 10. Sprawdź, czy wewnętrzne oprogramowanie zostało zaktualizowane do wersji M 13 / S 35.