UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu DSC-RX0, wersja 3.01 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DSC-RX0

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu niewłaściwego współczynnika powiększenia podczas korzystania z funkcji „Wspomaganie MF”.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Dodano funkcję zoomu
  Można wybrać 3 ustawienia zoomu: Inteligentny zoom (Smart zoom), Clear Image Zoom i Zoom cyfrowy.
  Funkcja zoomu jest także dostępna podczas korzystania ze sprzedawanego oddzielnie uchwytu VCT-SGR1.
  Aby uzyskać dalsze informacje o tych funkcjach, należy pobrać zaktualizowany Przewodnik pomocniczy.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • Obsługa przewodowego „modułu sterującego aparatem” (model CCB-WD1) do zdjęć z różnych perspektyw
 • Ulepszenia w funkcji bezprzewodowych zdjęć z różnych perspektyw w aplikacji PlayMemories™ Mobile *1*2*3

  *1: Liczba możliwych do podłączenia urządzeń zależy od parametrów używanego punktu dostępowego i urządzenia mobilnego oraz warunków transmisji radiowej. Sprawdzono połączenie z maksymalnie 50 urządzeniami (na podstawie testów Sony).
  *2: Wymagana jest aplikacja PlayMemories™ Mobile Application w wersji 6.2
  *3: Sony zaleca korzystanie tylko z bezpiecznych połączeń Wi-Fi

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu DSC-RX0, wersja 3.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 3.01

Rozmiar pliku

 • 158.8 MB (158 762 791 bajtów)

Data wydania

 • 13/02/2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 3.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [5] (Podstrona [5] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.12 – 10.14

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-BJ1.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BJ1.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCRX0V301.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_DSCRX0V301.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_DSCRX0V301].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

  • Dla użytkowników systemu macOS 11 – 12

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 11 – 12, trzeba również pobrać moduł System Software Update Helper. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł System Software Update Helper, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.15

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 10.15, trzeba również pobrać moduł Driver Loader. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł Driver Loader, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.13 i 10.14
    Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
   • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
   • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.

    Uwaga: Jeśli zatwierdzenie to zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
   • Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
   • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
   • Jeśli nie zniknie ani ekran „Ochrona i prywatność”, ani komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.12 i niższych
    Podłącz aparat do komputera.
   • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   • Podłącz aparat do komputera przy użyciu przewodu USB (dostarczonego). Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   • Kliknij przycisk [OK].Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].

    Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.
 6. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


 7. Włącz aparat.
 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [3] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa). Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.


 9. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.3.00” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 3.01 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.
  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 11. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona ładowania.

 12. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.


 13. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 3.01.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu --> podstronę 5 menu Setup (Konfiguracja) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.