Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • DSC-RX0

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu niewłaściwego współczynnika powiększenia podczas korzystania z funkcji „Wspomaganie MF”.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Dodano funkcję zoomu
  Można wybrać 3 ustawienia zoomu: Inteligentny zoom (Smart zoom), Clear Image Zoom i Zoom cyfrowy.
  Funkcja zoomu jest także dostępna podczas korzystania ze sprzedawanego oddzielnie uchwytu VCT-SGR1.
  Aby uzyskać dalsze informacje o tych funkcjach, należy pobrać zaktualizowany Przewodnik pomocniczy.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • Obsługa przewodowego „modułu sterującego aparatem” (model CCB-WD1) do zdjęć z różnych perspektyw
 • Ulepszenia w funkcji bezprzewodowych zdjęć z różnych perspektyw w aplikacji PlayMemories™ Mobile *1*2*3

  *1: Liczba możliwych do podłączenia urządzeń zależy od parametrów używanego punktu dostępowego i urządzenia mobilnego oraz warunków transmisji radiowej. Sprawdzono połączenie z maksymalnie 50 urządzeniami (na podstawie testów Sony).
  *2: Wymagana jest aplikacja PlayMemories™ Mobile Application w wersji 6.2
  *3: Sony zaleca korzystanie tylko z bezpiecznych połączeń Wi-Fi

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu DSC-RX0, wersja 3.01 (Windows)

Wersja pliku

 • 3.01

Rozmiar pliku

 • 141 MB (148 831 448 bajtów)

Data wydania

 • 13/02/2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 3.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [5] (Podstrona [5] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BJ1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BJ1.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCRX0V301.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_DSCRX0V301.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.


 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu --> podstronę [3] menu Konfiguracja --> USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie. W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu lub odłącz zasilacz sieciowy. Następnie uruchom ponownie komputer i postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu LCD aparatu kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.3.00” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 3.01 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. Zakończ wówczas połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.

 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się pokazany poniżej ekran, a aparat uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD aparatu będzie wyglądał tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Zakończ] i odłącz przewód USB.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją o przywracaniu danych po ponownym uruchomieniu komputera, należy poczekać chwilę na zniknięcie tego komunikatu. Nie oznacza to żadnych nieprawidłowości.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 3.01.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage [5] (Podstrona [5] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.