Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ICD-AX412F
 • ICD-PX312
 • ICD-PX312D
 • ICD-PX312F
 • ICD-PX312M
 • ICD-PX333
 • ICD-PX333D
 • ICD-PX333M
 • ICD-PX440
 • ICD-SX1000
 • ICD-SX712
 • ICD-SX712D
 • ICD-SX733
 • ICD-SX733D
 • ICD-TX50
 • ICD-TX650
 • ICD-UX512
 • ICD-UX522
 • ICD-UX523F
 • ICD-UX532
 • ICD-UX533
 • ICD-UX534F
 • ICD-UX543
 • ICD-UX543F
 • ICD-UX544F

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Większa stabilność działania

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Większa stabilność działania
 • Moduł zapisu na dysk został zmieniony z systemu PX Engine na usługę Image Mastering API, będącą natywnym składnikiem systemu operacyjnego.
 • Nie są już obsługiwane dane CD-Text i dlatego podczas tworzenia płyty nie można już edytować znaczników „Tytuł” i „Twórca”.
 • Ograniczenia w specyfikacji systemu operacyjnego Microsoft® Windows Vista® uniemożliwiają obsługę przez ten system operacyjny następujących nośników DVD:
  • DVD-RW
  • DVD+RW
  • DVD-RAM

Informacja o aplikacji

„Sound Organizer 1.6.2” to wszechstronna aplikacja do importowania, odtwarzania i edycji plików audio nagranych dyktafonem cyfrowym Sony.

 1. Zapisywanie/dodawanie plików
  • Pliki nagrane dyktafonem cyfrowym można zapisywać na komputerze w postaci plików bądź w folderach.
  • Pliki zapisane na komputerze można również dodawać do dyktafonu cyfrowego.
 2. Edycja plików
  • Pliki nagrane dyktafonem cyfrowym można dzielić, edytować i łączyć z innymi plikami.
 3. Konwersja plików
  • Pliki zapisane na komputerze można konwertować do formatów WAV, MP3 oraz FLAC.
 4. Nagrywanie płyt CD/DVD
  • Pliki nagrane dyktafonem cyfrowym oraz inne pliki audio można zapisywać na płytach CD i w ten sposób nagrywać płyty audio CD, płyty CD z plikami MP3 oraz płyty z danymi (CD/DVD).
  • Płyty audio CD i płyty CD z plikami MP3 nagrane za pomocą programu „Sound Organizer” można odtwarzać na komputerze oraz w zwykłych odtwarzaczach płyt CD.
 5. Nagrywanie płyt CD
  • Dane z komercyjnych płyt CD można konwertować do formatu używanego przez program „Sound Organizer” i zapisywać/przechowywać na komputerze.
 6. Inne funkcje
  • Edycja znaczników utworów
  • Funkcja DPC (Digital Pitch Control)
  • Funkcja Voice Up
  • Redukcja szumów
  • Powtarzanie A–B
  • Transkrypcja
  • Załączniki poczty elektronicznej
  • Skrócona instrukcja obsługi (przewodnik ekranowy / pomoc)
  • Automatyczne aktualizacje

Wymagania systemowe

Przed pobraniem i instalacją oprogramowania należy sprawdzić poniższe wymagania systemowe, aby zweryfikować zgodność komputera z tym programem.

 • System operacyjny:
  • Windows 10 (Home / Pro)
   Uwagi:
   wersja 1709 (Fall Creators Update) lub nowsza
   Nie są obsługiwane wersje Windows 10 S, Windows 10 ARM
  • Windows 8.1 (Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro)
  • Windows 7 (Service Pack 1 lub nowszy) (Home Premium / Home Basic / Professional / Ultimate)
 • Procesor:
  • Procesor 1,66 GHz lub szybszy
 • Pamięć (RAM):
  • co najmniej 1 GB w przypadku wersji 32-bitowej; co najmniej 2 GB w przypadku wersji 64-bitowej
 • Napęd optyczny:
  • Napęd CD-ROM lub DVD-ROM (napęd CD-R/RW lub DVD-R/RW wymagany jest do nagrywania płyt audio CD, płyt CD z plikami MP3 lub płyt CD/DVD z danymi)
 • Monitor:
  • 16-bitowa paleta kolorów, rozdzielczość 800 × 600 lub wyższa
 • Połączenie internetowe:
  • Wymagane do odtwarzania podcastów i korzystania z bazy Gracenote (serwis wydobywania informacji dla płyt audio CD)
 • Pozostałe:
  • Port USB, karta dźwiękowa

Wsparciem Sony dotyczącym użycia tego oprogramowania nie są objęte następujące systemy:

 • Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
 • Przygotowane samodzielnie komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane wersje systemów operacyjnych
 • Środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych
 • Środowiska z kilkoma monitorami
 • Komputery Macintosh®

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Sound Organizer Ver.1.6.2

Wersja pliku

 • Wersja 1.6.2

Rozmiar pliku

 • 78.6 MB (82 453 224 bajty)

Data wydania

 • 24-01-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Uruchom aplikację „Sound Organizer” i wybierz z menu Help (Pomoc) opcję About (Informacje o programie).
Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie w wersji „1.6.2” lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.

Przed aktualizacją

Przed pobraniem oprogramowania należy starannie zapoznać się z poniższymi informacjami.

 • Oprogramowanie należy zainstalować i uruchomić zgodnie z podanymi tu instrukcjami. Podczas pracy programu „Sound Organizer” nie należy włączać trybu uśpienia lub hibernacji. Sony Corporation („SONY”) nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które mogą wyniknąć wskutek nieprzestrzegania zamieszczonych tu instrukcji.
 • Sony w żaden sposób i w żadnej formie nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść klient lub inna strona w wyniku wykonania przez klienta praw zgodnie z umową licencyjną na program Sound Organizer, chyba że istnieją odrębne przepisy prawa stanowiące inaczej.
 • Program „Sound Organizer” jest chroniony przed kopiowaniem. Użytkownicy nie mogą powielać ani rozpowszechniać oprogramowania w żaden sposób i w żadnej formie nieprzewidzianej przez Sony.

Ważna informacja

 • Jeśli nagrane wiadomości są zapisane na komputerze, zdecydowanie zaleca się, aby przed instalowaniem tego oprogramowania wykonać kopię zapasową wiadomości na dysku CD-R/RW lub innym zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
 • Używana wersja programu „Sound Organizer” musi być dostosowana do posiadanego modelu. Użycie dyktafonu cyfrowego z nieodpowiednią wersją uniemożliwi wyświetlanie informacji.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów. Pozwoli to uniknąć zakłócenia instalacji przez inne programy.

Pobierz i zainstaluj

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i wykonuj instrukcje z ekranu.
 5. Kiedy pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji, zaznacz opcję „Launch Sound Organizer Now” (Uruchom program Sound Organizer) i kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).

Kiedy instalacja dobiegnie końca, nastąpi automatyczne uruchomienie programu „Sound Organizer”.