Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • PCM-A10
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano rzadko występujący problem z włączeniem rejestratora podłączonego przewodem USB do komputera, gdy komputer ten przeszedł w tryb uśpienia

UWAGA: Jeśli posiadane urządzenie przestanie się włączać, należy je zrestartować, a następnie zaktualizować wewnętrzne oprogramowanie.
Jak na nowo uruchomić urządzenie:
Przesuń przełącznik HOLD•POWER do położenia [POWER] i przytrzymaj go przez co najmniej 8 sekund. Następnie puść przełącznik HOLD•POWER. Rozpocznie to proces ponownego uruchamiania.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione poniżej.

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

Wymagania sprzętowe

 • Procesor
  Co najmniej 1 GHz
 • Pamięć
  Co najmniej 1 GB (systemy 32-bitowe) / co najmniej 2 GB (systemy 64-bitowe)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania rejestratora PCM-A10 do wersji 1.01 (Windows)

Wersja pliku

 • Wersja 1.01

Rozmiar pliku

 • 13.6 MB (14 277 416 bajtów)

Data wydania

 • 13-12-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie aktualizacji jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest potrzebna, jeżeli wewnętrzne oprogramowanie rejestratora PCM-A10 zostało już zaktualizowane do wersji 1.01 przez funkcję automatycznej aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Naciśnij przycisk [HOME/BACK] i trzymaj go dotąd, aż pojawi się główne menu.
 2. Wybierz kolejno opcje [Settings] > [Common Settings] > [Unit Information] (Ustawienia > Ustawienia wspólne > Informacje o urządzeniu)
 3. Sprawdź numer modelu oraz wersję wewnętrznego oprogramowania.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Podczas aktualizacji urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Prosimy o przesłanie wszystkich danych z urządzenia do komputera, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie.
  Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych.
 • Podczas aktualizacji w urządzeniu musi pozostawać około 40 MB wolnej pamięci. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie ma wystarczającej ilości miejsca, prześlij niepotrzebne dane do komputera, aby zwolnić miejsce.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”. Kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj), aby przejść dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Pobierz i zainstaluj

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz rejestrator PCM-A10 do komputera przez łącze USB.
 4. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i wykonuj instrukcje z ekranu.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  Podczas aktualizacji rejestrator PCM-A10 automatycznie się wyłącza.
  Uwaga: Na niektórych komputerach może pojawić się komunikat o odłączeniu urządzenia USB.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.01, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.