Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • XAV-AX205DB

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawa działania funkcji CarPlay

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Wprowadza ulepszenie w strefach dotykowych przycisków pamięci tunera i radia DAB w celu poprawy ich funkcjonalności

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00” do zestawu XAV-AX205DB

Nazwa pliku .zip

 • XAV-AX205DB_v10200.zip

Wersja pliku

 • MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00

Rozmiar pliku

 • 97.3 MB (102 054 560 bajtów)

Data wydania

 • 29-11-2018

Przygotowania

Przed przystąpieniem do aktualizacji

Pamięć USB używana do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania musi spełniać następujące wymagania:

 • Co najmniej 100 MB wolnego miejsca
 • Certyfikat High Speed USB
 • Format (system plików) FAT32 lub FAT16
  * Jeżeli nie wiadomo, czy pamięć USB spełnia ten wymóg, zalecamy użycie pamięci o pojemności większej niż 2 GB.

Jeżeli próba aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, należy spróbować użyć innej pamięci USB i nacisnąć przycisk Reset (resetowania).

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:
Jeżeli wersja jest wyświetlana w postaci „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00”, nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania.

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Z głównego ekranu (Home) wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Po aktualizacji przywracane są wartości domyślne wymienionych poniżej ustawień. Prosimy o zanotowanie wartości nadanych tym ustawieniom. Pozwoli to przywrócić je po aktualizacji.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Date/Time
   • Beep
   • Steering Control
   • Steering Control Custom
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Poziomy głośności
 • Wykonaj wszystkie czynności opisane poniżej.
 • Procedura aktualizacji w samochodzie trwa około 10 minut.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i uruchom silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia zasilającego urządzenie.

Krok 1: Pobierz aktualizację.

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 2. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
 3. Rozpakuj plik aktualizacji. Spowoduje to powstanie folderu „update” z plikami CUST_026.BIN i st26mcu.bin.
 4. Skopiuj folder „update” do głównego katalogu pamięci USB podłączonej do komputera.
 5. Odłącz pamięć USB od komputera.

Krok 2: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz pamięć USB do radioodtwarzacza.
 2. Przełącz urządzenie w stan wyłączenia źródła. W tym celu naciśnij pokrętło głośności i wybierz opcję „Source OFF” (Źródło wyłączone) lub naciśnij przycisk OFF na pilocie.
 3. Z głównego ekranu wybierz opcję „Settings” (Ustawienia). Jeśli nie możesz znaleźć ikony „Settings” (Ustawienia), przesuń palcem od dołu ekranu głównego, a następnie od prawej do lewej strony.
 4. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 5. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania).
 6. Wybierz opcję „Update” (Aktualizuj).
  • Jeśli nie możesz wcisnąć przycisku „Update”, skontroluj strukturę plików w pamięci USB. Plik aktualizacji może się znajdować w niewłaściwym miejscu pamięci USB.
  • Jeśli pojawia się komunikat „This data is not compatible” (Te dane nie są zgodne), sprawdź pliki znajdujące się w pamięci USB. Pamięć USB może nie zawierać właściwego pliku aktualizacji.
  • Jeżeli wersja nie jest wyświetlana w postaci „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00”, pobierz najnowszy plik aktualizacji. Użyty plik aktualizacji może być niewłaściwy.
 7. Ponownie wybierz opcję „Update” (Aktualizuj). Urządzenie rozpocznie wówczas aktualizację. Powinna ona zakończyć się w ciągu około 10 minut. Podczas aktualizacji urządzenie kilka razy automatycznie uruchamia się na nowo. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat „For your safety” (Dla własnego bezpieczeństwa).
  • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia.
  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać pamięci USB.

Krok 3: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włącz radioodtwarzacz.
 2. Z głównego ekranu wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania. Jeżeli wyświetlana jest wersja „MCU: 1.02.00, SOC: 1.02.00”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania została zakończona.

Jeżeli próba aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, należy spróbować użyć innego urządzenia USB i nacisnąć przycisk Reset (resetowania).