Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-9

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 1. Wprowadzenie nowych możliwości przy przesyłaniu obrazu na serwer FTP
  • Zapis i odtwarzanie fotografii są możliwe nawet w czasie przesyłania

  • Dodano następujące funkcje przesyłania na serwer FTP:
   • Można zawęzić zakres przesyłanych obrazów do obrazów objętych ochroną, nieprzesłanych obrazów itp., oraz przesłać odpowiednie obrazy w jednej partii
   • Można przesłać odtwarzany obraz poprzez naciśnięcie przycisku własnego z przypisaną odpowiednią funkcją
   • Można automatycznie przesyłać obrazy w czasie nagrywania
   • Przy przesyłaniu na serwer FTP obrazów nagranych w formacie RAW+JPEG, można wybrać format przesyłanych plików

   Dodano nowe funkcje konfigurowania folderu docelowego:
   • Można zarejestrować do dziewięciu serwerów.
   • Nowe opcje ułatwiające konfigurowanie folderu docelowego na serwerze FTP:
   • * Można przesyłać obrazy do określonego folderu.
    * Można określać foldery docelowe dla poszczególnych gniazd na kartę.
    * Można uzależnić konfigurację folderu od karty pamięci w aparacie.

 2. Inne
  Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

[Uwaga 1]
* Aktualizacja do tej wersji powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień funkcji przesyłania na serwer FTP i ustawień sieci przewodowej. Konieczna będzie ponowna konfiguracja tych ustawień.
Nazwy serwerów FTP 1, 2 i 3 nie ulegną zmianie, ale inne ustawienia zmienią się na fabryczne.
Jeśli opcja Przewodowy LAN jest ustawiona na Ręcznie, wszystkie ręcznie skonfigurowane ustawienia zmienią się na fabryczne, a ustawienie opcji Przewodowy LAN przełączy się na Automat.

[Uwaga 2]
* Aktualizacja wersji 3.00 oprogramowania aparatu do tej wersji może spowodować utratę ustawień w menu Fn (funkcji).
W takim przypadku prosimy o ponowne dostosowanie zawartości menu do swoich preferencji.
Ustawienie: [MENU] — [Camera Settings2] (Ustawienia fotografowania2) — [Function Menu Set.] (Ustaw. menu funkcji)

*Dalszych informacji o zaktualizowanych funkcjach należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia


Wersja 3.10 (11.09.2018)
 • Obsługa obiektywu SEL400F28GM
  Dodanie do ustawień z grupy [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF) opcji [Silent priority] (Priorytet ciszy)
  *Kiedy wybrane jest ustawienie [Silent priority] (Priorytet ciszy), napęd przysłony w obiektywie SEL400F28GM pracuje ciszej. Ułatwia to fotografowanie w warunkach, w których odgłosy pracy aparatu muszą być ograniczone do minimum. Uwaga: wybór trybu [Silent priority] (Priorytet ciszy) może spowolnić automatyczne ustawianie ostrości.
 • Inne udoskonalenia
  Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wersja 3.01 (10.07.2018)
Wersja 3.00 (28.06.2018)
 • Wprowadzono poprawkę eliminującą przypadki nieprawidłowego działania aparatu po aktualizacji oprogramowania do wersji 3.00
  — Jeśli oprogramowanie aparatu zostało zaktualizowane do wersji 3.00, a następnie do wersji 3.01, może dojść do utraty ustawień zapisanych w menu Fn (funkcji).
  W takim przypadku prosimy o ponowne dostosowanie zawartości menu poprzez wybór następujących opcji:
  [MENU] — [Camera Settings2] (Ustawienia fotografowania2) — [Function Menu Set] (Ustaw. menu funkcji)
 • Oprogramowanie w wersji 3.01 zawiera ponadto następujące aktualizacje w stosunku do wersji 3.00
 • Wprowadzenie obsługi nowego obiektywu „SEL400F28GM”
  • Optymalizacja działania optycznego stabilizatora obrazu i obsługa nowego trybu stabilizacji obrazu w obiektywie (tryb 3)
  • Dodanie do menu opcji [Function Ring(Lens)] (Pierścień funkcji (Obiektyw))
   *Do pierścienia funkcji obiektywu SEL400F28GM można przypisać ustawienie [Power Focus] (Elektryczna regulacja ostrości) lub [APS-C S35/Full Frame Sel.] (Wybór APS-C S35/Pełna klatka).
  • Dodanie do menu opcji [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF)
   *Podczas zdjęć seryjnych z użyciem obiektywu SEL400F28GM ustawienie ostrości nie jest blokowane nawet przy wartości F większej od F11, o ile spełnione są następujące warunki: AF-C, migawka elektroniczna, opcja [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF) ustawiona na [Focus Priority] (Priorytet ostrości). Uwaga: przy wartościach F większych od F11 szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu.
 • Dodana funkcja dla fotografów zajmujących się zawodowo fotografią sportową/reportażową:
  • W menu dodano opcję zapisu numeru seryjnego [Write Serial Number] (Wł./Wył.), służącą do włączania lub wyłączania zapisu numeru seryjnego aparatu w danych Exif
 • Ulepszenia w działaniu i funkcjonalności systemu automatycznego nastawiania ostrości
  • Poprawa wydajności śledzenia ruchomych obiektów w trybie AF-C
  • Zwiększenie szybkości automatycznego nastawiania ostrości w słabym oświetleniu
  • Dodanie opcji [AF Track Sens] (Czułość śledz. AF) do ustawień, które można przypisać do przycisku własnego
  • Dodanie obsługi wszystkich obszarów ostrości podczas korzystania z adaptera LA-EA3 (dodanie następujących ustawień [Focus Area] (Obszar ostrości): „Zone” (Strefa), „Expand Flexible Spot” (Roz. elast. punktowy) i „Lock-on AF” (AF z podąż.))
 • Ulepszenia w sterowaniu i funkcjonalności lampy błyskowej
  • Mniejsze opóźnienie wyzwolenia migawki przy zdjęciach z użyciem lampy błyskowej
  • Dodana obsługa trybów [Slow Sync.] (Synch.dł.czas.) i [Rear Sync.] (Bł. zamykający) przy zdjęciach bezprzewodowych
  • Dodana obsługa automatycznej korekty balansu bieli przy korzystaniu z filtra kolorowego zewnętrznej lampy błyskowej (HVL-F60RM)
 • Inne udoskonalenia
  • Stabilizacja opóźnienia wyzwolenia migawki przy zdjęciach w trybie AF-C
  • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • *Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wersja 2.00 (11.01.2018)
 • Ulepszenia w trybie „Ciągły AF”
  • Ulepszenia w trybie ciągłego ustawiania ostrości na ruchome obiekty
  • Stabilniejsze działanie przy zmienianiu ogniskowej w trybie AF-C
 • Nowe lub ulepszone funkcje dla fotografów zajmujących się zawodowo fotografią sportową/reportażową
  • Nowa funkcja: przypisywanie funkcji ochrony obrazów do przycisku własnego
  • Nowa funkcja: przesyłanie przez FTP wszystkich plików objętych ochroną *1
  • Wyświetlanie adresu MAC w sieci przewodowej (LAN).
  • Wprowadzanie do plików metadanych IPTC *2
  • Wprowadzanie do metadanych numeru seryjnego aparatu
 • Inne
  • Poprawiono ogólną stabilność działania
  • Zwiększono dokładność ostrzeżenia o przegrzaniu

Wersja 1.10 (27.09.2017)
 • Obsługa funkcji „Eye AF” (AF priorytet oczu) przy pracy z obiektywami z mocowaniem typu A zamontowanymi na adapterze mocowania LA-EA3 *3
 • Rozwiązano problem, który groził znikaniem plików RAW z kart pamięci SDXC lub microSDXC używanych w niektórych smartfonach *4
 • Poprawiono jakość obrazu i ogólną stabilność działania aparatu
 • Poprawa działania systemu AF w trybie ciągłym (AF-C) przy nastawionej dużej ogniskowej obiektywu SEL70200GM lub SEL100400GM *5

Wersja 1.01 (08.06.2017)
 • Poprawa działania funkcji ostrzeżenia o przegrzaniu

*1: Tylko obrazy objęte ochroną w wersji 2.00.
*2: Najpierw należy utworzyć informacje IPTC w programie „IPTC Metadata Preset”.
*3: Ta funkcja jest przeznaczona do użytku tylko z obiektywami z mocowaniem typu A, które umożliwiają śledzenie ostrości w czasie zdjęć w trybie AF-C z szybkością 8 lub 10 kl./s (maksymalną). Szczegóły podano tutaj.
*4: Ryzyko zniknięcia dotyczy danych RAW zarejestrowanych przez aparat ILCE-9 z oprogramowaniem systemowym w wersji 1.00 lub 1.01. Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych plików z danymi RAW nawet w przypadku zaktualizowania oprogramowania systemowego do wersji 1.10.
*5: Wymagane jest oprogramowanie systemowe w wersji 03 lub nowszej dla obiektywu SEL70200GM i w wersji 02 lub nowszej dla obiektywu SEL100400GM. Ten zapis dodano jednocześnie z wydaniem oprogramowania systemowego obiektywu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-9, wersja 4.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 4.00

Rozmiar pliku

 • 292 MB (293 965 012 bajtów)

Data wydania

 • 15-11-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.12 – 10.14

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 10 minut. Na ten czas należy wyłączyć w komputerze możliwość przejścia w tryb uśpienia.
  Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE9V400.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE9V400.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE9V400].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool] .
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.


  • Dla użytkowników systemu macOS 10.13 i 10.14
    Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
   • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
   • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.

    Uwaga: Jeśli zatwierdzenie zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
   • Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
   • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
   • Jeśli razem z ekranem „Ochrona i prywatność” pozostanie widoczny komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.12 i niższych
    Podłącz aparat do komputera.
   • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   • Połącz aparat z komputerem przewodem USB (dostarczonym) i kliknij przycisk [OK]. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   • Kliknij przycisk [OK].Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].

    Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 6. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).

  Uwaga: Jeśli narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie uruchamia się, dwukrotnie kliknij plik [System Software Updater] w folderze [Update ILCE 9 V400] - [Resources].

 7. Włącz aparat.

 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [3] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.

 9. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.

 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.3.10” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 4.00 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.
  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.

 11. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: W zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.

 12. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.

 13. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD.Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 4.00.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu > podstronę 6 menu Setup (Konfiguracja) > Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.