Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-9

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 1. Wprowadzenie nowych możliwości przy przesyłaniu obrazu na serwer FTP
  • Zapis i odtwarzanie fotografii są możliwe nawet w czasie przesyłania

  • Dodano następujące funkcje przesyłania na serwer FTP:
   • Można zawęzić zakres przesyłanych obrazów do obrazów objętych ochroną, nieprzesłanych obrazów itp., oraz przesłać odpowiednie obrazy w jednej partii
   • Można przesłać odtwarzany obraz poprzez naciśnięcie przycisku własnego z przypisaną odpowiednią funkcją
   • Można automatycznie przesyłać obrazy w czasie nagrywania
   • Przy przesyłaniu na serwer FTP obrazów nagranych w formacie RAW+JPEG, można wybrać format przesyłanych plików

   Dodano nowe funkcje konfigurowania folderu docelowego:
   • Można zarejestrować do dziewięciu serwerów.
   • Nowe opcje ułatwiające konfigurowanie folderu docelowego na serwerze FTP:
   • * Można przesyłać obrazy do określonego folderu.
    * Można określać foldery docelowe dla poszczególnych gniazd na kartę.
    * Można uzależnić konfigurację folderu od karty pamięci w aparacie.

 2. Inne
  Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

[Uwaga 1]
* Aktualizacja do tej wersji powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień funkcji przesyłania na serwer FTP i ustawień sieci przewodowej. Konieczna będzie ponowna konfiguracja tych ustawień.
Nazwy serwerów FTP 1, 2 i 3 nie ulegną zmianie, ale inne ustawienia zmienią się na fabryczne.
Jeśli opcja Przewodowy LAN jest ustawiona na Ręcznie, wszystkie ręcznie skonfigurowane ustawienia zmienią się na fabryczne, a ustawienie opcji Przewodowy LAN przełączy się na Automat.

[Uwaga 2]
* Aktualizacja wersji 3.00 oprogramowania aparatu do tej wersji może spowodować utratę ustawień w menu Fn (funkcji).
W takim przypadku prosimy o ponowne dostosowanie zawartości menu do swoich preferencji.
Ustawianie: [MENU] — [Camera Settings2] (Ustawienia fotografowania2) — [Function Menu Set.] (Ustaw. menu funkcji)

*Dalszych informacji o zaktualizowanych funkcjach należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia


Wersja 3.10 (11.09.2018)
 • Obsługa obiektywu SEL400F28GM
  Dodanie do ustawień z grupy [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF) opcji [Silent priority] (Priorytet ciszy)
  *Kiedy wybrane jest ustawienie [Silent priority] (Priorytet ciszy), napęd przysłony w obiektywie SEL400F28GM pracuje ciszej. Ułatwia to fotografowanie w warunkach, w których odgłosy pracy aparatu muszą być ograniczone do minimum. Uwaga: wybór trybu [Silent priority] (Priorytet ciszy) może spowolnić automatyczne ustawianie ostrości.
 • Inne udoskonalenia
  Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wersja 3.01 (10.07.2018)
Wersja 3.00 (28.06.2018)
 • Wprowadzono poprawkę eliminującą przypadki nieprawidłowego działania aparatu po aktualizacji oprogramowania do wersji 3.00
  — Jeśli oprogramowanie aparatu zostało zaktualizowane do wersji 3.00, a następnie do wersji 3.01, może dojść do utraty ustawień zapisanych w menu Fn (funkcji).
  W takim przypadku prosimy o ponowne dostosowanie zawartości menu poprzez wybór następujących opcji:
  [MENU] — [Camera Settings2] (Ustawienia fotografowania2) — [Function Menu Set] (Ustaw. menu funkcji)
 • Oprogramowanie w wersji 3.01 zawiera ponadto następujące aktualizacje w stosunku do wersji 3.00
 • Wprowadzenie obsługi nowego obiektywu „SEL400F28GM”
  • Optymalizacja działania optycznego stabilizatora obrazu i obsługa nowego trybu stabilizacji obrazu w obiektywie (tryb 3)
  • Dodanie do menu opcji [Function Ring(Lens)] (Pierścień funkcji (Obiektyw))
   *Do pierścienia funkcji obiektywu SEL400F28GM można przypisać ustawienie [Power Focus] (Elektryczna regulacja ostrości) lub [APS-C S35/Full Frame Sel.] (Wybór APS-C S35/Pełna klatka).
  • Dodanie do menu opcji [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF)
   *Podczas zdjęć seryjnych z użyciem obiektywu SEL400F28GM ustawienie ostrości nie jest blokowane nawet przy wartości F większej od F11, o ile spełnione są następujące warunki: AF-C, migawka elektroniczna, opcja [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF) ustawiona na [Focus Priority] (Priorytet ostrości). Uwaga: przy wartościach F większych od F11 szybkość zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu.
 • Dodana funkcja dla fotografów zajmujących się zawodowo fotografią sportową/reportażową:
  • W menu dodano opcję zapisu numeru seryjnego [Write Serial Number] (Wł./Wył.), służącą do włączania lub wyłączania zapisu numeru seryjnego aparatu w danych Exif
 • Ulepszenia w działaniu i funkcjonalności systemu automatycznego nastawiania ostrości
  • Poprawa wydajności śledzenia ruchomych obiektów w trybie AF-C
  • Zwiększenie szybkości automatycznego nastawiania ostrości w słabym oświetleniu
  • Dodanie opcji [AF Track Sens] (Czułość śledz. AF) do ustawień, które można przypisać do przycisku własnego
  • Dodanie obsługi wszystkich obszarów ostrości podczas korzystania z adaptera LA-EA3 (dodanie następujących ustawień [Focus Area] (Obszar ostrości): „Zone” (Strefa), „Expand Flexible Spot” (Roz. elast. punktowy) i „Lock-on AF” (AF z podąż.))
 • Ulepszenia w sterowaniu i funkcjonalności lampy błyskowej
  • Mniejsze opóźnienie wyzwolenia migawki przy zdjęciach z użyciem lampy błyskowej
  • Dodana obsługa trybów [Slow Sync.] (Synch.dł.czas.) i [Rear Sync.] (Bł. zamykający) przy zdjęciach bezprzewodowych
  • Dodana obsługa automatycznej korekty balansu bieli przy korzystaniu z filtra kolorowego zewnętrznej lampy błyskowej (HVL-F60RM)
 • Inne udoskonalenia
  • Stabilizacja opóźnienia wyzwolenia migawki przy zdjęciach w trybie AF-C
  • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • *Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wersja 2.00 (11.01.2018)
 • Ulepszenia w trybie „Ciągły AF”
  • Ulepszenia w trybie ciągłego ustawiania ostrości na ruchome obiekty
  • Stabilniejsze działanie przy zmienianiu ogniskowej w trybie AF-C
 • Nowe lub ulepszone funkcje dla fotografów zajmujących się zawodowo fotografią sportową/reportażową
  • Nowa funkcja: przypisywanie funkcji ochrony obrazów do przycisku własnego
  • Nowa funkcja: przesyłanie przez FTP wszystkich plików objętych ochroną *1
  • Wyświetlanie adresu MAC w sieci przewodowej (LAN).
  • Wprowadzanie do plików metadanych IPTC *2
  • Wprowadzanie do metadanych numeru seryjnego aparatu
 • Inne
  • Poprawiono ogólną stabilność działania
  • Zwiększono dokładność ostrzeżenia o przegrzaniu

Wersja 1.10 (27.09.2017)
 • Obsługa funkcji „Eye AF” (AF priorytet oczu) przy pracy z obiektywami z mocowaniem typu A zamontowanymi na adapterze mocowania LA-EA3 *3
 • Rozwiązano problem, który groził znikaniem plików RAW z kart pamięci SDXC lub microSDXC używanych w niektórych smartfonach *4
 • Poprawiono jakość obrazu i ogólną stabilność działania aparatu
 • Poprawa działania systemu AF w trybie ciągłym (AF-C) przy nastawionej dużej ogniskowej obiektywu SEL70200GM lub SEL100400GM *5

Wersja 1.01 (08.06.2017)
 • Poprawa działania funkcji ostrzeżenia o przegrzaniu

*1: Tylko obrazy objęte ochroną w wersji 2.00.
*2: Najpierw należy utworzyć informacje IPTC w programie „IPTC Metadata Preset”.
*3: Ta funkcja jest przeznaczona do użytku tylko z obiektywami z mocowaniem typu A, które umożliwiają śledzenie ostrości w czasie zdjęć w trybie AF-C z szybkością 8 lub 10 kl./s (maksymalną). Szczegóły podano tutaj.
*4: Ryzyko zniknięcia dotyczy danych RAW zarejestrowanych przez aparat ILCE-9 z oprogramowaniem systemowym w wersji 1.00 lub 1.01. Prosimy o wykonywanie kopii zapasowych plików z danymi RAW nawet w przypadku zaktualizowania oprogramowania systemowego do wersji 1.10.
*5: Wymagane jest oprogramowanie systemowe w wersji 03 lub nowszej dla obiektywu SEL70200GM i w wersji 02 lub nowszej dla obiektywu SEL100400GM. Ten zapis dodano jednocześnie z wydaniem oprogramowania systemowego obiektywu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-9, wersja 4.00 (Windows)

Wersja pliku

 • 4.00

Rozmiar pliku

 • 280 MB (294 554 840 bajtów)

Data wydania

 • 15-11-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE9V400.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE9V400.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [3] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.1.01” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 4.00 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.

 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawia się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i zaczekaj na włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 4.00.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.