Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • STR-DH790

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę funkcji eARC
  Uwagi:
  • eARC to nowa funkcja wprowadzona w standardzie HDMI 2.1. Zapewnia ona obsługę najnowszych formatów audio, a nie tylko formatów obsługiwanych przez obecną funkcję zwrotnego kanału audio (ARC).
  • Funkcja eARC pozwala korzystać z materiałów z dźwiękiem obiektowym, jak Dolby Atmos — Dolby TrueHD i DTS:X, lub wielokanałowym dźwiękiem LPCM, na których przesyłanie nie pozwala funkcja ARC.

Informacja o pliku

Nazwa

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania amplitunera STR-DH790: wersja 1.171

Nazwa pliku zip

 • h790_upd_ver1171.zip

Wersja pliku

 • VER. 1.171

Rozmiar pliku

 • 6.62 MB (6 950 992 bajtów)

Data wydania

 • 10-10-2018

Przygotowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli amplituner wielokanałowy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.171 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz amplituner wielokanałowy.
 2. Naciśnij przycisk AMP MENU na pilocie. Następnie przyciskami ze strzałką w górę / w dół na pilocie wybierz opcję [SYSTEM] i naciśnij przycisk ENTER.
 3. Przyciskami ze strzałką w górę / w dół wybierz opcję [VER. x.xxx]
  Numer wersji wewnętrznego oprogramowania ma następującą postać:
  „VER. 1.171”. Jeśli wersja ma numer „VER. 1.171” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do amplitunera wielokanałowego.

Zalecamy korzystanie z następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Przeprowadzenie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera wielokanałowego.
 • Nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.

Pobierz aktualizację i zapisz ją na komputerze:

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik h790_upd_ver1171.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 6,62 MB (6 950 992 bajty).

Zapisz plik w pamięci USB:

 1. Wypakuj plik i zapisz go w komputerze:
  • Mac OS X: Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik h790_upd_ver1171.zip. - Folder z wypakowanymi plikami nosi nazwę „h790_upd”
  • Windows 10 / 8.1 / 7 :
   a. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik h790_upd_ver1171.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
   b. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   c. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „h790_upd”.
 2. Upewnij się, że w folderze „h790_upd” znajdują się następujące pliki:
  180790_A.BIN, 180790_D.BIN, 180790_E.BIN, 180790_F.BIN, 180790_M.BIN, 180790_O.BIN.
 3. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
  • System operacyjny Mac OS X:
   Przeciągnij i upuść folder „h790_upd” do głównego katalogu urządzenia USB.
  • System operacyjny Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder „h790_upd”, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   2. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”.
   3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:)
   4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Przenieś aktualizację do amplitunera wielokanałowego.

W pierwszej kolejności przygotuj urządzenie, a następnie przenieś aktualizację do odtwarzacza.

Przygotuj urządzenie:

 1. Włącz amplituner wielokanałowy.
 2. Upewnij się, że do amplitunera wielokanałowego nie jest podłączone żadne inne urządzenie USB; jeśli jest, odłącz je.

Przenieś aktualizację:

 1. Podłącz pamięć USB zawierającą plik z aktualizacją do portu POWER SUPPLY z tyłu amplitunera wielokanałowego.
 2. Kontrolując wskazania na wyświetlaczu, naciśnij przycisk AMP MENU na pilocie, po czym przyciskami ze strzałką w górę / w dół na pilocie wybierz opcję [SYSTEM]. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Przyciskami ze strzałką w górę / w dół na pilocie wybierz opcję [UPDATE] (aktualizacja) i naciśnij przycisk ENTER.
 4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [START]. Naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 5. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu widoczny jest komunikat [UPDT xxx] (xxx = postęp aktualizacji). Aktualizacja trwa do 60 minut.
  Uwaga: Kiedy trwa aktualizowanie, nie wyłączaj amplitunera wielokanałowego ani nie odłączaj go od zasilania.
 6. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest zakończona, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat [COMPLETE].
  Po zakończeniu aktualizacji amplituner wielokanałowy automatycznie się wyłączy.
 7. Odłącz urządzenie USB od amplitunera wielokanałowego i włącz amplituner.
 8. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer VER. 1.171, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania układowego amplitunera AV za pomocą komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu amplitunera pojawia się komunikat „FILE ERR”.
  • Wyłącz urządzenie i odłącz pamięć USB.
  • Sprawdź, czy w pamięci USB znajduje się folder „h790_upd” zawierający wszystkich 6 plików.
  • Po zweryfikowaniu zawartości pamięci USB ponów próbę aktualizacji.
 • W trakcie aktualizacji wyłączyło się zasilanie (ze względu na zanik napięcia w sieci itp.).
  • Przy wyłączonym zasilaniu upewnij się, że podłączona jest pamięć USB z wewnętrznym oprogramowaniem.
  • Po włączeniu zasilania amplituner wielokanałowy automatycznie wznowi aktualizację.
 • Na wyświetlaczu amplitunera pojawia się komunikat „UPDT ERR”.
  • Wyłącz amplituner i upewnij się, że podłączona jest do niego pamięć USB z wewnętrznym oprogramowaniem.
  • Po włączeniu zasilania amplituner wielokanałowy automatycznie wznowi aktualizację.
 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego h790_upd_ver1171.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz amplituner wielokanałowy.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.