Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7M3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

  Obsługa obiektywów SEL400F28GM i SEL24F14GM
  • Optymalizacja działania optycznego stabilizatora obrazu i obsługa nowego trybu stabilizacji obrazu w obiektywie (tryb 3) (tylko SEL400F28GM).
  • Dodanie do menu opcji Function Ring(Lens) (Pierścień funkcji (Obiektyw))
   Uwaga: Do pierścienia funkcji obiektywu SEL400F28GM można przypisać ustawienie Power Focus (Elektryczna regulacja ostrości) lub APS-C S35/Full Frame Sel. (Wybór APS-C S35/Pełna klatka).
  • Dodanie do menu opcji [Aperture Drive in AF] (Sterowanie przysłoną w trybie AF)
   *Kiedy wybrane jest ustawienie [Silent priority] (Priorytet ciszy), napęd przysłony w obiektywie SEL400F28GM i SEL24F14GM pracuje ciszej. Ułatwia to fotografowanie w warunkach, w których odgłosy pracy aparatu muszą być ograniczone do minimum.
   Uwaga: wybór trybu [Silent priority] (Priorytet ciszy) może spowolnić automatyczne ustawianie ostrości.
  Nowe funkcje:
  • Opcję [AF Track Sens] (Czułość śledz. AF) można przypisać do przycisku własnego.
  • Przy korzystaniu z adaptera mocowania LA-EA3 obsługiwane są wszystkie obszary ostrości.
   Uwaga: Dodane opcje Focus Area (Obszar ostrości): Zone (Strefa), Expand Flexible Spot (Roz. elast. punktowy) i Lock-on AF (AF z podąż.).
   Podczas wykonywania zdjęć w trybie Ciche fotografow. można używać bracketingu, o ile opcja [File Format] (Format pliku) jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], a opcja [RAW File Type] (Typ pliku RAW) na [Uncompressed] (Bez kompresji).
  Inne poprawki:
  • Poprawa działania i ogólnej stabilności pracy aparatu.
  • Lepsza reprodukcja przejść tonalnych w obrazach RAW.
   Uwaga: Aby skorzystać z ulepszeń w przetwarzaniu plików RAW, trzeba zaktualizować oprogramowanie Imaging Edge.
  • Poprawiła się stabilność ekspozycji podczas zdjęć z lampą błyskową w miejscach, w których znajdują się migające źródła światła.
  • Poprawa zarządzania grupami zdjęć wykonanych w jednej serii.
   Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia

 • Usunięto zjawisko „migających pikseli” pojawiających się u dołu obrazu w czasie nagrywania w formacie XAVC S 4K (PAL 25p) (zależnie od kombinacji ustawień aparatu).
 • Rozwiązano sporadycznie występujący problem braku reakcji panelu dotykowego.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7M3, wersja 2.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 293.8 MB (293 828 571 bajtów)

Data wydania

 • 10/10/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 7 (Podstrona 7 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X v.10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego może zająć około 10 minut. Na ten czas należy wyłączyć w komputerze możliwość przejścia w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7M3V200.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE7M3V200.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE7M3V200].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool].
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.13
    Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
   • Jeśli pojawi się komunikat systemowy, zamknij go, klikając [OK].

   • Przeczytaj oprogramowanie systemowe „Sony Corporation”.
    Uwaga: Jeśli zatwierdzenie zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
    Jeśli ekran ochrony i prywatności nie znika, należy zamknąć okno.
   • Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.

   • Sprawdź [Security and privacy] (Ochrona i prywatność) i kliknij [OK].
  • Dla użytkowników systemów macOS 10.12 lub starszych oraz uprawnionych użytkowników systemu macOS 10.13
    Pojawi się poniższa procedura.
   • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   • Połącz aparat z komputerem przewodem USB (dostarczonym) i kliknij przycisk [OK]. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   • Kliknij przycisk [OK].
 6. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).


 7. Włącz aparat.
 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [4] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa). Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.


 9. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.1.01” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 2.00 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.
  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 11. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.1.01” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona ładowania.

 13. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.


 14. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.

  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu --> podstronę 7 menu Setup (Konfiguracja) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.