UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu FDR-AX700, wersja 1.01 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • FDR-AX700

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zoptymalizowano poziom wyświetlania zarysów podczas zdjęć z użyciem krzywej S-Log.
 • Wprowadzono dalsze udoskonalenia w działaniu stabilizatora obrazu SteadyShot podczas zdjęć z dużą liczbą klatek na sekundę.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania i wydajność kamery.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu FDR-AX700, wersja 1.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 1.01

Rozmiar pliku

 • 179.8 MB (179 791 664 bajtów)

Data wydania

 • 24/07/2018

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.13

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania kamery
  • Całkowicie naładowany akumulator (NP-FV70A) lub dedykowany zasilacz sieciowy
 • Przewód USB (dostarczony): typ A (męski) — typ Micro-B (męski)
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FV70A) lub dedykowanego zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Najpierw należy wyjąć kartę pamięci / urządzenie do zapisu w pamięci.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj kamery do komputera przewodem USB (dostarczonym), zanim pojawi się takie polecenie.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_FDRAX700V101.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.

 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_FDRAX700V101.dmg]. Nie podłączaj jeszcze kamery.

 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_FDRAX700V101].

 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool].

 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
  • Dla użytkowników systemu macOS 11 – 12

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 11 – 12, trzeba również pobrać moduł System Software Update Helper. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł System Software Update Helper, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.15

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 10.15, trzeba również pobrać moduł Driver Loader. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł Driver Loader, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.13
   Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
   • Jeśli pojawi się komunikat systemowy, zamknij go, klikając [OK].

   • Przeczytaj oprogramowanie systemowe „Sony Corporation”.
    Uwaga: W przypadku dokonania zatwierdzenia w przeszłości ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
    Jeśli ekran ochrony i prywatności nie znika, należy zamknąć okno.

   • Jeśli po kliknięciu przycisku [Zezwól] pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.

   • Sprawdź [Ochronę i prywatność] i kliknij [OK].
  • Dla użytkowników systemów macOS 10.12 lub starszych oraz uprawnionych użytkowników systemu macOS 10.13
   Pojawi się poniższa procedura.
   • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB. Połącz kamerę z komputerem przewodem USB (dostarczonym) i kliknij przycisk [OK].
   • Podaj hasło, aby zalogować się na konto administratora.

 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.

 7. Włącz kamerę.

 8. Podłącz kamerę do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  Uwaga: Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze komputera wyświetli się komunikat „Could not find the camera for this update” [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do tej aktualizacji]. Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

 9. W narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Na ekranie LCD kamery pojawi się komunikat „Follow instructions on the computer.” (Postępuj zgodnie z poleceniami na komputerze.).
  Uwaga: Nie wyłączaj kamery przed ukończeniem aktualizacji oprogramowania systemowego.

 10. Po sprawdzeniu na ekranie aktualnej wersji kliknij przycisk [Next] (Dalej).

 11. Kamera automatycznie uruchomi się na nowo.

 12. Po uruchomieniu rozpocznie się aktualizacja.
  Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.


 13. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji i włączeniu kamery nastaw datę i godzinę.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 1.01.

Wybierz w kamerze opcje [Menu] - [OTHERS] (Inne) - [VERSION DISPLAY] (Wyświetlanie wersji). Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.