Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • FDR-AX700

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zoptymalizowano poziom wyświetlania zarysów podczas zdjęć z użyciem krzywej S-Log.
 • Wprowadzono dalsze udoskonalenia w działaniu stabilizatora obrazu SteadyShot podczas zdjęć z dużą liczbą klatek na sekundę.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania i wydajność kamery.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu FDR-AX700, wersja 1.01 (Windows)

Wersja pliku

 • 1.01

Rozmiar pliku

 • 178 MB (187 360 056 bajtów)

Data wydania

 • 24/07/2018

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: Co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania kamery
  • Całkowicie naładowany akumulator (NP-FV70A) lub dedykowany zasilacz sieciowy
 • Przewód USB (dostarczony): typ A (męski) — typ Micro-B (męski)
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FV70A) lub dedykowanego zasilacza sieciowego.
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Najpierw należy wyjąć kartę pamięci / urządzenie do zapisu w pamięci.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Po zakończeniu aktualizacji przywracane są domyślne ustawienia fabryczne wszystkich parametrów.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_FDRAX700V101.exe].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
Dla użytkowników systemów Windows 8.1 / 10:
Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze [Pobrane].
Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.

 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_FDRAX700V101.exe]. Nie podłączaj jeszcze kamery.

 3. Zostanie uruchomione narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego.

 4. Włącz kamerę.

 5. Podłącz kamerę do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna kamery, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

 6. W narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Na ekranie LCD kamery pojawi się komunikat „Follow instructions on the computer.” (Postępuj zgodnie z poleceniami na komputerze.).
  Uwaga: Nie wyłączaj kamery przed ukończeniem aktualizacji oprogramowania systemowego.

 7. Po sprawdzeniu na ekranie aktualnej wersji kliknij przycisk [Next] (Dalej).

 8. Kamera automatycznie uruchomi się na nowo.

 9. Po uruchomieniu rozpocznie się aktualizacja.
  Podczas aktualizacji (trwającej około 5 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.


 10. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Uwaga: Po zakończeniu aktualizacji i włączeniu kamery nastaw datę i godzinę.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 1.01.

Wybierz w kamerze opcje [Menu] - [OTHERS] (Inne) - [VERSION DISPLAY] (Wyświetlanie wersji). Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.