Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGA:
17 maja 2018 r. wydaliśmy aktualizację wewnętrznego oprogramowania do wersji 2.0.0. Okazało się jednak, że w rzadkich przypadkach aktualizacja powoduje zanik dźwięku w obu słuchawkach. W związku z tym wyłączyliśmy możliwość jej pobrania.
Obecnie pragniemy poinformować o przywróceniu możliwości aktualizacji oprogramowania — tym razem do ulepszonej wersji 2.0.1, która eliminuje zjawisko opisane powyżej.

W przypadku wcześniejszego przeprowadzenia aktualizacji do wersji 2.0.0:
 • Ta aktualizacja nie jest wymagana. Słuchawki WI-1000X/WH-1000XM2 będą działać bezproblemowo.
 • W aplikacji „Sony | Headphones Connect” nie pojawi się informacja o aktualizacji.

Korzyści i udoskonalenia

 • Optymalizacja słuchawek do użytku z asystentem Google Assistant
 • Inne udoskonalenia funkcjonalne
UWAGA:
Instalacja tego wewnętrznego oprogramowania zapewnia jedynie zgodność słuchawek z asystentem Google Assistant.
Sama funkcja asystenta Google Assistant zostanie aktywowana przez Google w ciągu 2018 r. Aktywacja zależy od kraju.

Uwaga:
Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WI-1000X/WH-1000XM2 do wersji 2.0.1

Wersja pliku

 • Wersja 2.0.1

Data wydania

 • 03-07-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WI-1000X/WH-1000XM2 zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „2.0.0” lub wyższej, nie ma potrzeba wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WI-1000X/WH-1000XM2 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz „WI-1000X Version” (Wersja WI-1000X) lub „WH-1000XM2 Version” (Wersja WH-1000XM2). Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WI-1000X/WH-1000XM2.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Przygotuj urządzenie z systemem Android (w wersji 4.4 lub nowszej) lub iOS (w wersji 9.0 lub nowszej), które spełnia poniższe wymogi dotyczące aktualizacji.

 • Musi być podłączony Internet.
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Podłącz słuchawki do urządzenia z systemem Android/iOS.
 • Przed aktualizacją włącz odtwarzanie muzyki, aby upewnić się, że dźwięk dobiega z obu słuchawek.

Pobieranie

Ważna informacja

Podczas pobierania aktualizacji / przesyłania danych / aktualizacji NIE NALEŻY ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.

NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
— w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
— w pobliżu kuchenek mikrofalowych / telefonów bezprzewodowych / innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz

Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WI-1000X/WH-1000XM2) są całkowicie naładowane.

Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android procedura aktualizacji zajmuje około 23 minut (WI-1000X) lub 27 minut (WH-1000XM2).
 • W przypadku urządzeń z systemem iOS procedura aktualizacji zajmuje około 37 minut.
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Uwaga:
Zamieszczone poniżej zrzuty ekranu są przykładami dla modelu WI-1000X
 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WI-1000X/WH-1000XM2 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Dla urządzeń z systemem Android:
   • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
   • Jeśli słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz „WI-1000X” lub „WH-1000XM2”.
  • Dla urządzeń z systemem iOS:
   • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz „Connect to the new headphones” (Połącz z nowymi słuchawkami).
    Podłącz słuchawki do urządzenia z systemem iOS, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
   • Jeśli słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz opcję „Connect to the paired headphone” (Połącz ze sparowanymi słuchawkami).
    Wybierz opcję „To settings” (Ustawienia), wybierz słuchawki w ustawieniu [Bluetooth] i podłącz słuchawki.
 3. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 4. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Headphone update is available” (Dostępna jest aktualizacja słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More Info” (Więcej informacji).
 5. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 2.0.1”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 6. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA:
  Kiedy pojawi się komunikat [Bluetooth Pairing Request] (Żądanie powiązania Bluetooth), naciśnij przycisk „Pair” (Paruj). Aktualizacja zostanie wówczas wznowiona. (Dotyczy tylko urządzeń z systemem iOS.)
 7. Rozpocznie się przesyłanie. Po zakończeniu pobierania automatycznie pojawi się następny ekran.
 8. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran. Proces ten trwa około jednej minuty.
  UWAGA:
  Podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
  Jeśli pojawi się komunikat o rozłączeniu, należy zaczekać na ponowne nawiązanie połączenia.
 9. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  Jeśli ekran nie pojawi się, wykonanie aktualizacji należy zweryfikować w następnej czynności.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „2.0.1”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Jeśli podczas aktualizacji pojawi się komunikat „Software update failed” (Nie udało się zaktualizować oprogramowania).

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz i ponownie włącz słuchawki WI-1000X/WH-1000XM2.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wewnętrzne oprogramowanie ma wersję 2.0.1, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „WI-1000X/WH-1000XM2 Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” w części „Przygotowanie”.