UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu RM-LVR3, wersja 2.01 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • RM-LVR3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Do ustawień zdalnego sterowania dodano funkcje trybu lustrzanego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu RM-LVR3, wersja 2.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.01

Rozmiar pliku

 • 112.3 MB (112 281 376 bajtów)

Data wydania

 • 29/05/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. Naciskając przycisk MENU, wskaż opcję [Ustawienia pilota] , po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.
 2. Wybierz opcję [Ver]. (Wersja) i naciśnij przycisk REC/ENTER. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 - 10.15 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1015”.

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia. Całkowicie naładowane urządzenie.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej cztery segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Podstawka i przewód USB dostarczone w zestawie z urządzeniem.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego urządzenie powinno być całkowicie naładowane.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zasilania; w przeciwnym razie urządzenie może się nagle wyłączyć z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_RMLVR3V201.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_RMLVR3V201.dmg]. Nie podłączaj jeszcze kamery.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_RMLVR3V201].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora. 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego. 7. Podłącz urządzenie do komputera.
  1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dostarczonego uchwytu i przewodu USB.

   Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).

   Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the device for this update” (Nie znaleziono urządzenia do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
   • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
   • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.
  2. Po sprawdzeniu kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie System Software Updater.
   Ekran komputera

   Ekran LCD urządzenia

   Uwaga: Od tego momentu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego nigdy nie należy wyłączać urządzenia.
 8. Sprawdź, czy aktualizacja jest konieczna
  1. Po sprawdzeniu zawartości ekranów w poprzednich czynnościach kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
   Aktualizacja jest konieczna.

   Uwaga: Jeśli w polu „Current version” (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie „Ver.2.01” (Wersja 2.01), aktualizacja jest zbędna. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish (Zakończ).
 9. Nastąpi automatyczne zresetowanie urządzenia.
  Pojawi się poniższy ekran. 
  Uwaga: w niektórych wersjach systemu operacyjnego ikona ładowania może nie być wyświetlana.
 10. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (trwającej około 8 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.
 11. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD zacznie wyglądać tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.01.

 1. Naciskając przycisk MENU, wskaż opcję [Ustawienia pilota] , po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.
 2. Wybierz opcję [Ver]. (Wersja) i naciśnij przycisk REC/ENTER. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.