Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • RM-LVR3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono ogólną stabilność działania urządzenia.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Do ustawień zdalnego sterowania dodano funkcje trybu lustrzanego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu RM-LVR3, wersja 2.01 (Windows)

Wersja pliku

 • 2.01

Rozmiar pliku

 • 114 MB (120 192 808 bajtów)

Data wydania

 • 29/05/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. Naciskając przycisk MENU, wskaż opcję [Ustawienia pilota] , po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.
 2. Wybierz opcję [Ver]. (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: Co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: 512 MB lub więcej
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania urządzenia. Całkowicie naładowane urządzenie.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej cztery segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Podstawka i przewód USB dostarczone w zestawie z urządzeniem.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego urządzenie powinno być całkowicie naładowane.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może nagle wyłączyć się z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_RMLVR3V201.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. Dla użytkowników systemów Windows 8.1 / 10:

  Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_RMLVR3V201.exe]. - Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego. 4. Podłącz urządzenie do komputera.
  1. Podłącz urządzenie do komputera przy użyciu dostarczonego uchwytu i przewodu USB.


   Na wyświetlaczu LCD urządzenia pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).


   Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the device for this update” (Nie znaleziono urządzenia do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
   • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
   • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.
  2. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widać wskaźnik .
  3. Po sprawdzeniu kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie System Software Updater.
   Ekran komputera


   Ekran LCD urządzenia

   Uwaga: Od tego momentu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego nigdy nie należy wyłączać urządzenia.
 5. Sprawdź, czy aktualizacja jest konieczna
  1. Po sprawdzeniu zawartości ekranów w poprzednich czynnościach kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
   Aktualizacja jest konieczna.


   Jeśli pojawi się poniższy ekran, aktualizacja jest zbędna. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish (Zakończ).
  2. Upewnij się, że w polu „Current version” (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie „Ver.2.00” (Wersja 2.00) lub niższy numer wersji, po czym kliknij przycisk Next (Dalej).
 6. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.
 7. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD zacznie wyglądać tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.01.

 1. Naciskając przycisk MENU, wskaż opcję [Ustawienia pilota] , po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.
 2. Wybierz opcję [Ver]. (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER. Wyświetlona zostanie wersja oprogramowania systemowego.