Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HDR-AS50

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Obsługa systemu Android 8 przy korzystaniu z funkcji zdalnego włączania zasilania (Remote Power on) w aplikacji PlayMemories Mobile
 • Poprawiono ogólną stabilność działania kamery.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu HDR-AS50, wersja 1.01 (Windows)

Wersja pliku

 • 1.01

Rozmiar pliku

 • 213 MB (223 900 840 bajtów)

Data wydania

 • 29/05/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, wybierz kolejno opcje [MENU] — [SETUP] (Konfiguracja) — [Ver.] (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_HDRAS50V101.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

 5. W systemie Windows 8.1 / 10:
  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.

 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_HDRAS50V101.exe]. Nie podłączaj jeszcze kamery.

 3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.

 4. Włącz kamerę.

 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater, podłącz kamerę do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.

  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna kamery, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

 6. Sprawdź, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera widać wskaźnik .

 7. Po sprawdzeniu kliknij przycisk Next (Dalej) w oknie System Software Updater.
  Jednocześnie na ekranie LCD aparatu zostanie wyświetlony komunikat „Follow computer instructions” (Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera). - Od tego momentu nie można wyłączać aparatu do momentu zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania systemowego.

 8. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) widoczne jest oznaczenie wersji [Ver.1.00], kliknij [Next] (Dalej).
  Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest oznaczenie [Ver.1.01], aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z wyświetlonym komunikatem zakończ połączenie USB i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.

 9. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.

 10. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

 11. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Kamera automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD zacznie wyglądać tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 1.01.

Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, wybierz kolejno opcje [MENU] — [SETUP] (Konfiguracja) — [Ver.] (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.