UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu HDR-AS300, wersja 1.01 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HDR-AS300

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Obsługa systemu Android 8 przy korzystaniu z funkcji zdalnego włączania zasilania (Remote Power on) w aplikacji PlayMemories Mobile
 • Poprawiono ogólną stabilność działania kamery.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu HDR-AS300, wersja 1.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 1.01

Rozmiar pliku

 • 215 MB (216 603 770 bajtów)

Data wydania

 • 29/05/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, wybierz kolejno opcje [MENU] — [SETUP] (Konfiguracja) — [Ver.] (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 10.13 - 10.15 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł „DriverLoader_1015”.

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-BX1.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_HDRAS300V101.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.

 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_HDRAS300V101.dmg]. Nie podłączaj jeszcze kamery.

 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_HDRAS300V101].

 4. Dwukrotnie kliknij ikonę.

 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

 6. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.

 7. Włącz kamerę.

 8. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater, podłącz kamerę do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.

  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna kamery, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono kamery do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie.
  W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu lub odłącz zasilacz sieciowy. Następnie uruchom ponownie komputer i postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.


 9. Sprawdź zawartość monitora LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

  Uwaga: Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 1.01 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku przerwij połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), wyłącz aparat, wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilanie sieciowe i włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.

 10. Jeśli w polu [Current version] (Bieżąca wersja) widoczne jest oznaczenie wersji [Ver.1.00], kliknij [Next] (Dalej).

 11. Nastąpi automatyczne zresetowanie kamery.
  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga: w niektórych wersjach systemu operacyjnego ikona ładowania może nie być wyświetlana.

 12. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (trwającej około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.

 13. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Kamera automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD zacznie wyglądać tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania. Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 1.01.

Naciskając przycisk W GÓRĘ lub W DÓŁ, wybierz kolejno opcje [MENU] — [SETUP] (Konfiguracja) — [Ver.] (Wersja), po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.