Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Wprowadzono możliwość dodawania nowych aplikacji do sekcji „Moje aplikacje” na pasku Content Bar.
 • Ulepszono sposób zapisywania ulubionych kanałów przy użyciu paska Content Bar.
 • Poprawiono ekran potwierdzenia aktualizacji oprogramowania.
 • Skrócono czas między włączeniem telewizora z trybu czuwania a rozpoczęciem reprodukcji dźwięku przez głośnik w formie listwy.
 • Rozwiązano problem każdorazowego zmniejszenia jasności po odtwarzaniu materiału HDR.
 • Rozwiązano problem migotania materiałów SDR, gdy tryb HDR telewizora jest ustawiony na „Automat.”.
 • Rozwiązano problem błędów w synchronizacji obrazu i dźwięku, gdy telewizor jest połączony z głośnikiem w formie listwy przez łącze HDMI (tylko serie XE94, XE93 i A1).

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Zainstalowane w telewizorze aplikacje/serwisy do strumieniowej transmisji filmów, takie jak Amazon Prime Video czy Netflix, obsługują materiały Dolby Vision. (Tylko ZD9, XE94, XE93 i A1)*

  * Wybrane telewizory Sony (serie ZD9, XE94, XE93 i A1) będą obsługiwać materiały Dolby Vision po aktualizacji oprogramowania, której wprowadzenie w Europie przewidziano na kwiecień 2018 r. Aby można było oglądać materiały Dolby Vision, aplikacja/serwis do strumieniowej transmisji filmów musi obsługiwać system Dolby Vision. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z dostawcą aplikacji / operatorem serwisu. Dodatkowo, po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora Sony wymagana będzie także aktualizacja oprogramowania urządzeń umożliwiających odtwarzanie materiałów Dolby Vision (takich jak strumieniowe odtwarzacze multimediów czy odtwarzacze Blu-ray UHD), które są podłączone do telewizora Sony przez łącze HDMI. Umożliwi to odtwarzanie materiałów Dolby Vision z takich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji o terminie aktualizacji posiadanego odtwarzacza, należy skontaktować się z producentem.
 • Zmieniono interfejs użytkownika dla funkcji wyszukiwania głosowego.
  Możliwe jest wyszukiwanie materiałów w czasie oglądania obrazu. Naciśnij przycisk [↑] na pilocie, aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania. Następnie przewijaj poszczególne kategorie, używając przycisków ze strzałkami.
 • Wprowadzono obsługę formatu HLG HDR wykorzystywanego przez serwis BBC iPlayer (tylko Wielka Brytania).
 • Rozwiązano problem pojawiania się następującego komunikatu: „Menedżer usług Samba przestał działać”.
 • Rozwiązano problem echa pojawiającego się w dźwięku z głośnika telewizora, gdy podłączone są słuchawki Bluetooth.
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem materiałów z serwisu Amazon Prime Video objawiający się zatrzymywaniem obrazu i brakiem synchronizacji obrazu z dźwiękiem.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego mimo włączonej funkcji „BRAVIA Sync Control” wzmacniacz nie przełączał automatycznie wejścia na telewizor.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego użycie funkcji „obsługi jednym przyciskiem” nie zapewniało automatycznego przełączenia wejścia telewizora na odtwarzacz podłączony do wejścia HDMI.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający odtwarzanie materiałów wideo z aplikacji HbbTV w sieci NPO (tylko Holandia).
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego po wyłączeniu telewizora pilotem nie wyłączał się dźwięk z głośnika w formie listwy.
 • Wprowadzono instruktażowe filmy wideo BRAVIA na poziomie Polecane
 • Zapewniono zgodność z urządzeniami wyposażonymi w Amazon Alexa (tylko Wielka Brytania)
 • Poprawiono czas reakcji telewizora na sygnały z pilota
 • Poprawiono wrażenia użytkownika przy konfigurowaniu usługi Samba TV
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem materiałów 4K z serwisu YouTube (w rozdzielczości 2560 x 1440 lub wyższej)
 • Rozwiązano problem samoczynnego włączania się telewizora pozostającego w trybie czuwania
 • Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora Sony z platformą Android TV powoduje zainstalowanie systemu Android Nougat i wprowadza następujące funkcje:
  • Tryb „obraz w obrazie”
  • Tryb ustawień na połowie ekranu
  • Wielozadaniowość (szybki dostęp do ostatnio używanych aplikacji)
  • Wiele kont Google
  • Przesyłanie przez wbudowany Chromecast materiałów 4K z użyciem technologii Google Cast
  • Możliwość wyboru trybu oglądania telewizji z głównego menu przez naciśnięcie przycisku PROG +/- lub przycisku numerycznego
  • Obsługa materiałów HDR HLG (Hybrid Log-Gamma)
  • Funkcja wyszukiwania głosowego w przeglądarce internetowej
  • Poprawiona organizacja listy kategorii
  • Poprawiony ekran wprowadzania hasła Wi-Fi
  • Funkcjonalność A2DP (słuchawki Bluetooth) (dotyczy serii A1, XE94, XE93, XE90 i XE85)
  • Nowe ustawienie dźwięku (tryb „Dialogi”) (dotyczy serii A1, XE94, XE93, XE90, XE85, XE83 i XE80)
  UWAGA: Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem: http://services.sony.pl/support/pl/welcome-to-android-nougat.
 • Poprawione sortowanie kanałów

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie telewizora powinien pojawić się numer wersji wewnętrznego oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.5603.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, aaktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora izapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest podłączenie telewizora do Internetu.
UWAGA: Należy się upewnić, że włączona jest funkcja „Automat. pobieranie oprogram.”. (Ustawienie to jest domyślnie włączone.)
 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Pomoc].
 3. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

WAŻNE: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje opliku”, „Pobieranie” i„Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji zurządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana zużyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli wtelewizorze nie jest skonfigurowane połączenie zInternetem lub jeśli nie udaje się pobrać aktualizacji za pomocą funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację izainstalować ją przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie zponiższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer zdostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 6.5603

Nazwa pliku .zip

 • sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.5603

Rozmiar pliku

 • 1 819 167 182 bajty

Data wydania

 • 23-05-2018

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych winstrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.

 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_dtvota_2016_1605603100_eua_auth.zip” ma rozmiar „1 819 167 182”bajtów.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.

  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.

 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zplikiem „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056031000175.pkg” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem izpowrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku zurządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało iwyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.

 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat ozakończeniu aktualizacji oprogramowania.

 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana,sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.5603.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG6.5603.xxxx”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.