Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • FA-WRC1M

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dostępna jest funkcja TTL LEVEL MEMORY
  (Automatycznie zmierzony poziom mocy błysku jest ustawiany jako poziom mocy, gdy lampa pracuje w trybie MANUAL.)

  Dalszych informacji należy szukać w „Przewodniku pomocniczym” dostępnym w sekcji „Instrukcje” na stronie z opisem produktu.
  Produkt, którego dotyczy informacja: HVL-F60RM (stan na 22 maja 2018 r.)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu FA-WRC1M, wersja 2.00 (Windows)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 1.99 MB (2 096 888 bajtów)

Data wydania

 • 22/05/2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. Wybierz w urządzeniu opcje [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD].
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia
  • Dwie nowe baterie alkaliczne LR6 (AA)
  • Dwa całkowicie naładowane akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) R6 (AA)
  • Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy wskaźnik zapasu energii pokazuje wystarczający poziom.
   Zalecamy użycie nowych baterii lub całkowicie naładowanych akumulatorów.
 • Użyj przewodu USB lub przewodu podłączonego do kamery.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Użyj dwóch nowych baterii alkalicznych LR6 (AA) lub dwóch całkowicie naładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH) R6 (AA).
 • Nie wyjmuj akumulatora w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może się nagle wyłączyć z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj tego urządzenia do urządzeń innych niż komputer.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_FAWRC1MV200.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. Dla użytkowników systemów Windows 8.1 / 10:
  Jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane.
  Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_FAWRC1MV200.exe]. - Nie podłączaj jeszcze aparatu.
 3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.

 4. Użyj przewodu USB lub przewodu podłączonego do kamery. Następnie połącz komputer z urządzeniem. Po podłączeniu przewodu USB wyłączy się wyświetlacz LCD urządzenia.

  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna aparatu, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.

 5. Sprawdź zawartość monitora LCD urządzenia i kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.
  Po sprawdzeniu, że w polu „Current version” (Bieżąca wersja) widać wskazanie „1.00”, kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer „2.00” lub wyższy, nie ma potrzeby aktualizacji.
  Zakończ wówczas połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

  Uwaga: Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie urządzenia?” (wydawca: Sony Corporation), kliknij przycisk [Zainstaluj].


  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.

 6. Nastąpi automatyczne zresetowanie urządzenia.
  Pojawi się poniższy ekran.

 7. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran. Podczas aktualizacji (trwającej około 12 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.

 8. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB. Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 1. Wybierz w urządzeniu opcje [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD].
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.