Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • XAV-AX200

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania „MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00” do zestawu XAV-AX200

Nazwa pliku .zip

 • XAV-AX200_v10100.zip

Wersja pliku

 • MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00

Rozmiar pliku

 • 95.1 MB (99 776 977 bajtów)

Data wydania

 • 10-05-2018

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Ekran informacyjny pojawiający się w chwili uruchamiania będzie się zamykał automatycznie.
 • Użytkownik może dostosować kolor przycisków (funkcja podświetlenia przycisków).
  1. Z głównego ekranu wybierz opcję „Ustawienia”.
  2. Wybierz opcję „Ustawienia wizualne”.
  3. Wybierz opcję „Podświetlenie przycisków”.
  4. Dostosuj ustawienia poszczególnych parametrów.
 • Ulepszenie funkcji parowania Bluetooth (obsługa funkcji porównania liczb)

Przygotowania

Pamięć USB używana do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania musi spełniać następujące wymagania:

 • Certyfikat High Speed USB
 • Format (system plików) FAT32 lub FAT16
  * Jeżeli nie wiadomo, czy pamięć USB spełnia ten wymóg, zalecamy użycie pamięci o pojemności większej niż 2 GB.

Jeżeli próba aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, należy spróbować użyć innej pamięci USB i nacisnąć przycisk Reset (resetowania).

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:
Jeżeli wersja jest wyświetlana w postaci „MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00”, nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania.

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Z głównego ekranu (Home) wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania.

Pobieranie

Przed przystąpieniem do aktualizacji

 • Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się co najmniej 100 MB wolnego miejsca, i sformatuj je w systemie plików FAT16 lub FAT32.

Ważna informacja

 • Po aktualizacji przywracane są wartości domyślne wymienionych poniżej ustawień. Prosimy o zanotowanie wartości nadanych tym ustawieniom. Pozwoli to przywrócić je po aktualizacji.
  • General Settings
   • Clock Time
   • Date/Time
   • Beep
   • Steering Control
   • Steering Control Custom
  • Sound Settings
   • EXTRA BASS
   • EQ10/Subwoofer
   • Balance/Fader
   • Crossover
   • DSO
  • Volume levels
 • Koniecznie wykonaj wszystkie kroki opisane poniżej.
 • Procedura aktualizacji w samochodzie trwa około 10 minut.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i uruchom silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia w urządzeniu.

Jak pobrać aktualizację

 1. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 2. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
 3. Rozpakuj plik aktualizacji. Spowoduje to powstanie folderu „update” z plikami CUST_P024.BIN i st24mcu.bin.
 4. Skopiuj folder „update” do głównego katalogu pamięci USB podłączonej do komputera.
 5. Odłącz pamięć USB od komputera.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz pamięć USB do głównego urządzenia.
 2. Przełącz urządzenie w stan wyłączenia źródła. W tym celu naciśnij pokrętło głośności i wybierz opcję „Source OFF” (Źródło wyłączone) lub naciśnij przycisk OFF na pilocie.
 3. Z głównego ekranu (Home) wybierz opcję „Settings” (Ustawienia). Jeśli nie możesz znaleźć ikony „Settings” (Ustawienia), przesuń palcem od dołu ekranu Home, a następnie od prawej do lewej strony.
 4. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 5. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania).
 6. Wybierz opcję „Update” (Aktualizuj).
  • Jeśli nie możesz wcisnąć przycisku „Update”, skontroluj strukturę plików w pamięci USB. Plik aktualizacji może się znajdować w niewłaściwym miejscu pamięci USB.
  • Jeśli pojawia się komunikat „This data is not compatible” (Te dane nie są zgodne), sprawdź pliki znajdujące się w pamięci USB. Pamięć USB może nie zawierać właściwego pliku aktualizacji
  • Jeżeli wersja nie jest wyświetlana w postaci „MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00”, pobierz najnowszy plik aktualizacji. Użyty plik aktualizacji może być niewłaściwy.
 7. Ponownie wybierz opcję „Update” (Aktualizuj). Urządzenie rozpocznie wówczas aktualizację. Powinna ona zakończyć się w ciągu około 10 minut. Podczas aktualizacji urządzenie kilka razy automatycznie uruchamia się na nowo. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat „For your safety” (Dla własnego bezpieczeństwa).
  • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia.
  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać pamięci USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Z głównego ekranu (Home) wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General Settings” (Ustawienia ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania. Jeżeli wyświetlana jest wersja „MCU: 1.01.00, SOC: 1.01.00”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania została zakończona.

Jeżeli nie uda się zaktualizować wewnętrznego oprogramowania, należy spróbować użyć innego urządzenia USB i nacisnąć przycisk Reset (resetowania).