Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa łączności przy użyciu funkcji BRAVIA Sync

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • 18VK_M.zip

Wersja pliku

 • 1.12

Rozmiar pliku

 • 2,86 MB (3 004 505 bajtów)

Data wydania

 • 11-04-2018

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli głośnik w formie listwy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.12 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

UWAGA:

Sprawdzenie wersji powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.
Zalecamy, aby w razie potrzeby zanotować aktualne ustawienia.
Skasowane zostaną także informacje dotyczące parowania Bluetooth ze smartfonem/telewizorem. Po sprawdzeniu wersji konieczne będzie ponowne parowanie.
Jeśli w czynności [3] naciśnięty zostanie przycisk inny niż [VOLUME+], dioda LED zapali się, ale nie zostaną wyświetlone informacje o oprogramowaniu.

 1. Po włączeniu zasilania zweryfikuj normalny stan początkowy.
 2. Kolejno naciśnij na pilocie przyciski [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓ (kursor w dół)] → [↑ (kursor w górę)]. Włączy się sygnalizacja gotowości do wyświetlania wersji. (Migać będą wszystkie diody LED.)
 3. Naciśnij przycisk [VOLUME+]. Numer wersji wyświetlony zostanie w pokazany poniżej sposób.
  Sposób wyświetlania numeru wersji: A.BC
  • Liczba mignięć diody TV: pierwsza cyfra (A)
  • Liczba mignięć diody BLUETOOTH: pierwsza cyfra po przecinku (B)
  • Liczba mignięć diody USB: druga cyfra po przecinku (C)
   Przykład: wersja 1.12
 4. Sprawdź wersję oprogramowania. (Jeśli oprogramowanie jest aktualne, nie ma potrzeby jego aktualizacji.)
 5. Po sprawdzeniu wersji naciśnij przycisk zasilania, wyłącz tryb sprawdzania wersji i ponownie naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie.

Instalacja

1. Przygotowanie: jak przygotować urządzenie pamięci masowej USB do aktualizacji oprogramowania układowego

Uwagi:

 • Użyj pamięci masowej USB sformatowanej z użyciem systemu plików FAT32. Nie używaj systemów plików FAT16, exFAT ani NTFS.
 • System operacyjny zalecany do pobrania oprogramowania i przesyłania pliku z aktualizacją do pamięci USB:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Podłącz urządzenie USB do komputera PC i sformatuj je, wybierając system plików FAT32.
 2. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
  • Nazwa pliku: 18VK_M.zip
  • Rozmiar pliku: 2,86 MB (3 004 505 bajtów)
 4. Rozpakuj pobrany plik .zip.
 5. Skopiuj plik „18VK_M.bin” do głównego katalogu urządzenia USB podłączonego do komputera.
  Uwaga: Jeżeli plik nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa pliku, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 6. Odłącz urządzenie USB od komputera PC.

2. Aktualizacja: jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia głównego, korzystając z urządzenia pamięci masowej USB

Uwagi:

 • Ze względu na ryzyko uszkodzenia głośnika HT-SF200/HT-SF201 należy uważnie przeczytać instrukcję.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać głośnika HT-SF200/HT-SF201 ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to awarią urządzenia.

 1. Włącz głośnik w formie listwy. Zaczekaj, aż diody LED wskażą poprzednio wybrany sygnał wejściowy.
  (Przykład: poprzednio wybrany sygnał wejściowy „TV”)
 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik z aktualizacją.
 3. Naciśnij przyciski [BLUETOOTH] i [POWER] na panelu dotykowym i trzymaj je przez 5 sekund, aż do zapalenia się diody USB.
 4. Rozpoczęcie aktualizacji jest sygnalizowane przez diody LED w pokazany tu sposób. Po aktualizacji głośnik automatycznie włączy się.
  Proces aktualizacji trwa mniej więcej 3 minuty.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.12, aktualizacja przebiegła pomyślnie.