Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli amplitunerów AV:

 • STR-DN1070

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Większa stabilność systemu

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przez wbudowany Chromecast. Będzie ona dostępna po rozpoczęciu świadczenia odpowiedniej usługi przez firmę Google.
  • W dalszym ciągu będzie można używać funkcji Spotify Connect. Jest ona niezależna od tej aktualizacji oprogramowania.
 • Usunięcie funkcji odtwarzania fotografii
 • Poprawa stabilności połączenia przewodowego z siecią
 • Wybór pola brzmieniowego podczas odtwarzania przez wbudowany Chromecast
 • Zgodność z „Chromecast built-in for Audio” w wersji 1.21
  • Poprawa łączności przez wbudowany Chromecast
 • Lepsze działanie funkcji DSD Native
 • Poprawa łączności przez nadajnik Bluetooth (BT TX)
 • Poprawa stabilności graficznego interfejsu użytkownika
 • Dodane funkcje (wbudowany Chromecast dla dźwięku)
  • Obsługa funkcji Multi Room (odtwarzanie w wielu pomieszczeniach)
  • Obsługa materiałów audio o wysokiej rozdzielczości
  • Obsługa funkcji kopii lustrzanej.
   (Dostępność określana przez Google Inc. w zależności od kraju)
 • Dodana funkcja Wireless Surround (bezprzewodowy dźwięk przestrzenny)
 • Obsługa odtwarzania muzyki z zewnętrznej pamięci USB przy włączonej funkcji Wireless Multi Room.
 • Funkcja zaprogramowanych ustawień Spotify
  (Tylko w regionach, w których dostępny jest serwis Spotify)
 • Poprawa stabilności działania
 • Zapewnienie przyszłej konserwacji i pomocy technicznej dla usługi „Spotify Connect”

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o pliku

Nazwa

 • Aktualizacja oprogramowania układowego amplitunera AV do wersji M35.R.2137

Nazwa pliku zip

 • UPDATE_M35R2137.zip

Wersja pliku

 • Wersja M35.R.2137

Rozmiar pliku

 • 214 MB (224 855 769 bajtów)

Data wydania

 • 25-01-2018

Przygotowania

Oprogramowanie układowe może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego amplitunera AV.Jeśli oprogramowanie układowe ma numer M35.R.2137 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania układowego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono amplituner AV; na przykład po podłączeniu amplitunera AV do gniazda HDMI2 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI2 2.
 2. Włącz amplituner AV
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i poczekaj, aż wyświetli się ekran główny.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, a następnie za pomocą przycisków ze strzałkami wybierz kolejno opcje [Setup] (Konfiguracja) > [System Settings] (Ustawienia systemowe) > [System Information] (Informacje o systemie). Zatwierdź wybór poprzez naciśnięcie przycisku ENTER
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  „Software Version M35.R.2137” — jeśli wersja oprogramowania ma numer M35.R.2137 lub wyższy, zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania układowego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania układowego amplitunera AV

Co będzie potrzebne?Powód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Działające połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • Zgodny telewizor
Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania wbudowanego.
Nośnik pamięci USB
 • Komputer
 • Nośnik pamięci USB
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Instalacja

Aktualizowanie zestawu STR-DN1070 przez Internet

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–60 minut. W pierwszej kolejności przygotuj urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia z Internetem, pobierz aktualizację do amplitunera AV.

Co będzie potrzebne:

 • Działające połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
 • Zgodny telewizor

Przeprowadzenie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera AV
 • Nie wyłączaj amplitunera AV ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono amplituner AV. (Po podłączeniu amplitunera do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2)
 2. Za pomocą przewodu Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router podłącz amplituner AV do Internetu.
 3. Włącz amplituner AV.

Pobieranie aktualizacji:

 1. W menu [Home] (Menu główne) za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybierz opcje [Setup] (Konfiguracja) > [Software Update] (Aktualizacja oprogramowania) > [Update via Internet] (Aktualizacja przez Internet), a następnie naciśnij przycisk Enter
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Wykryto nową wersję oprogramowania. Czy zaktualizować oprogramowanie?). Za pomocą pilota wybierz element OK i naciśnij przycisk ENTER
 3. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137] (Aktualizacja oprogramowania. Nie wolno wyłączać zasilania podczas aktualizacji. Bieżąca wersja: M35.R.XXXX nowa wersja: M35.R.2137). Za pomocą pilota wybierz opcję Start i naciśnij przycisk ENTER
 4. Rozpocznie się aktualizacja
 5. Na ekranie telewizora pojawi się następujący komunikat: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Po rozpoczęciu aktualizacji na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat „UPDATING” (Aktualizowanie). Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „COMPLETE” (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.) Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania. Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat „UPDATING” (Aktualizowanie).
 7. Pojawienie się komunikatu „COMPLETE”(Zakończono) na wyświetlaczu oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
  Uwaga: Nie wyłączaj amplitunera AV ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 8. Po zakończeniu aktualizacji amplituner AV uruchomi się automatycznie.
 9. Sprawdzanie wersji oprogramowania układowego. Jeśli wyświetli się numer wersji M35.R.2137, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania układowego amplitunera AV za pomocą połączenia internetowego

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, należy włożyć pamięć USB z aktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta).
  1. Sprawdź, czy router oraz wszystkie urządzenia podłączone między amplitunerem AV a routerem są włączone.
  2. amplituner AV i router są podłączone za pomocą odpowiedniego przewodu sieciowego (niekrosowanego lub krosowanego).
  3. Wszystkie przewody między amplitunerem AV a routerem są odpowiednio podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.

  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania jest niemożliwe, należy skorzystać z pamięci USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Rozmiar pobieranych plików: xxxxxx kB/xxxxx kB i xx%), ale widoczny pasek postępu się nie zmienia
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetla się komunikat [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Rozmiar pobieranych plików: xxxxxx kB/xxxxx kB i xx%, a pasek postępu na ekranie się nie zmienia przez długi czas.

 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Niepotwierdzony status połączenia — brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować oprogramowania układowego.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • W obszarze ustawień sieciowych należy sprawdzić, czy amplituner AV ma własny adres IP (jeśli korzystasz z serwera proxy, wpisz w polu danych Proxy Server (Serwer proxy) adres IP używanego serwera proxy zamiast nazwy hosta serwera proxy)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włącz amplituner AV i ponownie przeprowadź aktualizację
 • Aktualizacja oprogramowania układowego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 90 minut
  Jeśli amplituner AV jest podłączony do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego, należy go podłączyć za pomocą przewodu sieciowego i ponownie rozpocząć aktualizację.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim razie system należy zaktualizować za pomocą pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy przewód sieci LAN jest podłączony do amplitunera AV.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Already Updated] (Oprogramowanie jest już aktualne)
  Oprogramowanie układowe zainstalowane w amplitunerze AV jest już aktualne

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym razie zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie na przeniesieniu aktualizacji amplitunera AV.

Zalecamy się korzystanie z następującego systemu operacyjnego:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia amplitunera AV
 • Nie wyłączaj amplitunera AV ani nie odłączaj jego zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobierz aktualizację i zapisz ją na komputerze:

 1. Przeczytaj i zaakceptuj warunki
 2. Pobierz plik UPDATE_M35R2137.zip na komputer i zapamiętaj lokalizację zapisu pliku
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że rozmiar pliku wynosi 214 MB (224,855,769 bajty).

Zapisz plik w pamięci USB:

 1. Wypakuj plik i zapisz go w komputerze:
  • Mac OS X: Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M35R2137.zip. - Folder z wypakowanymi plikami nosi nazwę „UPDATE”
  • Windows 10 / 8.1 / 7 :
   a. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M35R2137.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
   b. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   c. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
 2. Upewnij się, że w folderze UPDATE (Aktualizacja) znajdują się te cztery pliki: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN oraz MSB35-FW_MB.ID
 3. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
  • System operacyjny Mac OS X:
   Przeciągnij i upuść folder UPDATE (Aktualizacja) do głównego katalogu urządzenia USB.
  • System operacyjny Windows:
   1. Przejdź do katalogu, w którym utworzono folder i kliknij prawym przyciskiem myszy folder UPDATE (Aktualizacja)
   2. W otwartym menu kliknij polecenie „Send To...” [Wyślij do]
   3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:)
   4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Przenieś aktualizację do amplitunera AV

W pierwszej kolejności przygotuj urządzenie, a następnie przenieś aktualizację do odtwarzacza.

Przygotuj urządzenie:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono amplituner AV. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2)
 2. Włącz amplituner AV
 3. Upewnij się, że żadne inne urządzenie USB nie jest podłączone do amplitunera AV, a jeśli jest, odłącz je

Przenieś aktualizację:

 1. Włóż urządzenie pamięci masowej USB z plikiem aktualizacyjnym do portu USB umieszczonego na panelu przednim amplitunera AV.
 2. W menu [Home] (Menu główne) za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybierz opcje [Setup] (Konfiguracja) > [Software Update] (Aktualizacja oprogramowania) > [Update via USB Memory] (Aktualizacja z pamięci USB), a następnie naciśnij przycisk Enter
 3. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2137. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Bieżąca wersja oprogramowania urządzenia: M35.R.XXXX, nowa wersja: M35.R.2137. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji). Za pomocą pilota wybierz element OK i naciśnij przycisk ENTER
 4. Na ekranie telewizora pojawi się następujący komunikat: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (Po rozpoczęciu aktualizacji na wyświetlaczu amplitunera pojawi się komunikat „UPDATING” (Aktualizowanie). Aktualizacja może potrwać do 60 minut. Po jej zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „COMPLETE” (Zakończono), a amplituner automatycznie uruchomi się ponownie. Podczas aktualizacji nie odłączaj zasilania.) Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat „UPDATING”(Aktualizowanie).
 7. Pojawienie się komunikatu „COMPLETE” (Zakończono) na wyświetlaczu oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania układowego.
  Uwaga: Nie wyłączaj amplitunera AV ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 8. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 9. Odłącz urządzenie USB od amplitunera AV i włącz go
 10. Sprawdzanie wersji oprogramowania układowego. Jeśli wyświetli się numer wersji M35.R.2137, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania układowego amplitunera AV za pomocą komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu amplitunera pojawiają się komunikaty „UPDATE” [Aktualizacja] i „ERROR” [Błąd].
  1. Wyłącz system i odłącz przewód zasilający prądem przemiennym.
  2. Ponownie włącz zasilanie amplitunera AV.
  3. Wykonaj procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji
  Włącz amplituner AV i ponownie wykonaj procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATE_M35R2137.zip
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania układowego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 90 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz amplituner AV
  3. Ponownie przeprowadź procedurę aktualizacji.