Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Wprowadzono filmy z oferty serwisu Google Play
 • Rozwiązano problem objawiający się niezgodnością między językiem wyświetlania aplikacji YouTube a językiem wybranym w telewizorze
 • Rozwiązano problem niezsynchronizowanego obrazu i dźwięku przy oglądaniu telewizji naziemnej i kablowej
 • Rozwiązano problemy z odtwarzaniem z serwisu Netflix po korzystaniu z aplikacji All4
 • Rozwiązano problem ciągłego buforowania przy oglądaniu płatnych materiałów z serwisu YouTube
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyświetlanie napisów DVB przy oglądaniu kanałów naziemnych

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użycie sieci Wi-Fi po poprzedniej aktualizacji
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odtwarzanie filmów z serwisu YouTube po oglądaniu kanałów MHEG
 • Dodano funkcję i ustawienie czasu letniego (dla Turcji i Azerbejdżanu)
 • Ogólna poprawa działania telewizora
 • Rozwiązano problem objawiający się brakiem możliwości ponownego odtworzenia materiału wideo z telewizji HbbTV po naciśnięcie przycisku RETURN na pilocie.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego elektroniczny przewodnik po programach (EPG) nie zawierał informacji o wydarzeniu z audycji satelitarnych.
 • Ogólna poprawa działania telewizora
 • Rozwiązano problem z ciągłym ponownym uruchamianiem się telewizora przy oglądaniu pewnych kanałów DVB-T2
 • Rozwiązano problem braku dźwięku, gdy do podłączenia zewnętrznego urządzenia z systemem Dolby Digital 5.1 używane było łącze HDMI
 • Rozwiązano problem braku dźwięku Dolby Digital 5.1 przy oglądaniu materiałów z serwisu Netflix
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wyszukiwanie przez telewizor pewnych usług DVB-T2 z kanału logicznego PLP1
 • Ulepszenia w wyświetlaniu materiałów z serwisu Netflix
 • Poprawa wydajności i stabilności działania telewizora podczas odbioru sygnału DVB-C
 • Ulepszenia w działaniu dekodowania przez moduł CI+ po oglądaniu materiałów z serwisu NETFLIX

Ograniczenia

Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter].
 3. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] i naciśnij przycisk [Enter].
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: „v8.211” — jeśli wersja oprogramowania ma numer „v8.211” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem uzyskiwania aktualizacji oprogramowania jest ich pobieranie do telewizora bezpośrednio z Internetu.
UWAGA: Należy się upewnić, że włączona jest funkcja „Automat. pobieranie oprogram.”. (Ustawienie to jest domyślnie włączone.)

 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter].
 3. Wybierz opcję [Pomoc techniczna] i naciśnij przycisk [Enter].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
 5. Wybierz opcję [Włącz], aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.

WAŻNE: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z urządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub jeśli nie udaje się pobrać aktualizacji za pomocą funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 8.211

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2016_8211_emf_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.211

Rozmiar pliku

 • 145 853 443 bajty

Data wydania

 • 22-11-2017

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2016_8211_emf_auth.zip” ma rozmiar 145 853 443 bajtów.
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter], aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji [Aktualizacja oprogramowania] i wybierz ją. Następnie wybierz opcję [USB].
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora.
  • Odłączać telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania ukończona”, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „v8.211” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „v8.211”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.