Wymagania systemowe

 • Komputer z systemem Windows i dostępem do Internetu
 • Kabel sieci LAN do podłączenia odbiornika do Internetu
 • System operacyjny
  • Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (z dodatkiem SP1, 32- lub 64-bitowy) Windows XP Home Edition/Professional/Media Center Edition 2005 (z dodatkiem SP3, 32-bitowy)
 • Minimalne wymagania dotyczące komputera:
  • CPU: Celeron
  • Szybkość taktowania: 1 GHz lub wyższa
  • Pamięć RAM (Windows XP): 512 MB lub więcej
  • HDD: 20 MB lub więcej miejsca na dysku.
   280 MB miejsca na dysku potrzeba, jeśli nie została zainstalowana architektura .NET Framework 2.0.
  • Wyświetlacz: 1024 × 768, High Color (65 536 kolorów) lub wyższa rozdzielczość
  • Sieć: Standard 100Base-TX lub wyższy

Instalacja

Oprogramowanie ES Utility jest wymagane do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować narzędzie ES Utility na komputerze:

Uwaga: Jeśli narzędzie ES Utility zostało już zainstalowane, nie trzeba instalować go ponownie.

 1. Włącz komputer i zaloguj się jako administrator lub na koncie z uprawnieniami administratora.
 2. Włóż dostarczony dysk CD z narzędziem ES Utility do stacji CD-ROM.
 3. Program rozpoczynający instalację zostanie uruchomiony i wyświetli się ekran konfiguracji oprogramowania.
  • Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony, przejdź do plików na dysku CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik „SetupLauncher.exe”.
  • Jeśli nie dysponujesz dyskiem CD z narzędziem ES Utility, pobierz tutaj aplikację ES Utility na komputer, otwórz folder z pobranymi plikami i kliknij dwukrotnie plik „SetupLauncher.exe”.
 4. Zainstaluj aplikację ES Utility, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Po wyświetleniu ekranu „Welcome to the Software Setup” (Witamy w programie instalacyjnym) przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami, kliknij opcję „I accept the terms of the license agreement” (Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).
 6. Na ekranie „Software Setup” (Instalacja oprogramowania) w obszarze „Software” (Oprogramowanie) kliknij ikonę ES Utility. 7. Na ekranie „Software Setup” (Instalacja oprogramowania) w obszarze „ES Utility” kliknij przycisk Install (Instaluj).
 8. Na ekranie „Welcome to the ES Installer” (Witamy w programie ES Installer) kliknij przycisk Next (Dalej).
 9. Na ekranie „Setup Type” (Typ instalacji) wybierz opcję Custom (Niestandardowa), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 10. Na ekranie „Choose a Destination Folder” (Wybierz folder docelowy) kliknij przycisk Next (Dalej).
 11. Na ekranie „Add a desktop shortcut” (Dodawanie skrótu do pulpitu) wybierz opcję Add a shortcut to the desktop (Dodaj skrót do pulpitu), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 12. Na ekranie „Install the program” (Instalowanie programu) kliknij przycisk Install (Instaluj).
 13. Na ekranie „ES Utility was successfully installed” (Pomyślnie zainstalowano oprogramowanie ES Utility) kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Oprogramowanie zostało zainstalowane, a ikona narzędzia ES Utility pojawiła się na pulpicie.