Przejdź do treści

Informacja o tym pliku do pobrania

Informujemy, że najnowsza wersja programu Action Cam Movie Creator jest już dostępna do pobrania. Ten program jest również dostępny do zainstalowania lub aktualizacji dla użytkowników programu PlayMemories Home.

  • Za pomocą programu Action Cam Movie Creator można łatwo tworzyć niesamowite filmy. Program umożliwia tworzenie filmów przy użyciu prostego i intuicyjnego w obsłudze interfejsu zaawansowanej edycji, dzięki któremu można dodawać efekty (funkcja wyświetlania wielu filmów na jednym ekranie, nakładka danych GPS, odtwarzanie w zwolnionym tempie i przewijanie), dostępne są również opcje przycinania i łączenia nagrań.
  • Program PlayMemories Home jest przeznaczony do cyfrowych aparatów oraz kamer wideo firmy Sony. Ten program umożliwia łatwe porządkowanie, przeglądanie i edycję zdjęć oraz filmów.

Instalacja

Ważna informacja

  • W trakcie instalacji komputer powinien być połączony z Internetem.
  • Należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.

Krok 1: Instrukcje pobierania i instalacji/aktualizacji

  1. Kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby przejść do strony pobierania.
    Uwaga: Na stronie pobierania można wybrać system operacyjny (Windows lub Mac).
  2. Pobrać program i zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
  3. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
  4. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tym ekranie.

Krok 2: Instrukcja obsługi

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program. Wybrać opcję Help [Pomoc].