Przejdź do treści

Informacja o tym pliku do pobrania

Informujemy, że najnowsza wersja programu PlayMemories Home jest już dostępna do pobrania.

  • Program PlayMemories Home jest przeznaczony do cyfrowych aparatów oraz kamer wideo firmy Sony. Ten program umożliwia łatwe porządkowanie, przeglądanie i edycję zdjęć oraz filmów.

Instalacja

Krok 1: Instrukcje pobierania i instalacji/aktualizacji

  • W trakcie instalacji komputer powinien być połączony z Internetem.
  1. Kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby przejść do strony pobierania.
  2. Pobrać program i zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
  3. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
  4. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tym ekranie.

Krok 2: Instrukcja obsługi

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program. Wybrać opcję Help [Pomoc].

Więcej informacji pomocy technicznej zawiera witryna pomocy technicznej programu PlayMemories Home (dostępna wyłącznie w języku angielskim).