Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • RSX-GS9

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia w stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Natywne odtwarzanie formatu DSD 11,2 MHz / 1 bit(*) ze smartfona Android przez przetwornik C/A USB
  Natywne odtwarzanie formatu DSD 5,6 MHz / 1 bit(*) z urządzenia iPhone przez przetwornik C/A USB
  w obu przypadkach z użyciem aplikacji Sony | Music Center.
  (*)Do natywnego odtwarzania formatu DSD potrzebny jest smartfon.
 • Zgodność aplikacji Sony | Music Center z funkcją wyjścia przetwornika C/A USB

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Wyświetlanie tytułów utworów z wejść USB 1 i USB 2
 • Wyświetlanie informacji o rozmówcy przy odbieraniu telefonów w trybie głośnomówiącym z użyciem łącza Bluetooth
 • Wybierz opcje Settings (Ustawienia) > Sony App (Aplikacja Sony) i zmień ustawienie uruchamiania aplikacji Music Center na AUTO lub OFF (Wył.)
 • Ustawienie jasności
 • Natywne odtwarzanie formatu DSD 11,2 MHz / 1 bit z odtwarzacza WALKMAN®(*) przez przetwornik C/A USB
  (*)Do natywnego odtwarzania formatu DSD 11,2 MHz / 1 bit potrzebny jest współpracujący odtwarzacz WALKMAN®.
  Dostępność współpracujących odtwarzaczy WALKMAN® zależy od kraju/regionu.
 • Zgodność z aplikacją Sony | Music Center
 • Zawartość DSD5.6MHz/1bit można teraz odtwarzać na portach USB1 i USB2.
 • Naprawa usterek filtru górnoprzepustowego i filtru dolnoprzepustowego
 • Naprawa usterki, która powodowała znikanie z wyświetlacza opcji wyrównania czasu po włączeniu zapłonu

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • RSXGS9_v13.zip

Wersja pliku

 • 13

Rozmiar pliku

 • 72.1 MB (75 699 787 bajtów)

Data wydania

 • 09/11/2017

Przygotowania

 • Dotyczy następujących wersji oprogramowania układowego:
  • W przypadku urządzeń z oprogramowaniem układowym w wersji 13 lub późniejszej nie ma potrzeby aktualizowania.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego

Uwaga: Należy upewnić się, że pilot jest pod ręką

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SRC (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
 4. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić GENERAL, a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 5. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić "Firmware" (oprogramowanie układowe), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 6. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić “Version” (wersja), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 7. Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania układowego. Jeżeli wyświetlana wersja oprogramowania to 13 lub późniejsza, nie ma potrzeby go aktualizować.

Instalacja

1. Przygotowanie: jak przygotować urządzenie pamięci masowej USB do aktualizacji oprogramowania układowego

 1. Podłącz urządzenie USB do komputera PC i sformatuj je, wybierając system plików FAT16, FAT32 lub ex-FAT.
 2. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
  • Nazwa pliku: RSXGS9_v13.zip
  • Rozmiar pliku: 72.1 MB (75 699 787 bajtów)
 4. Rozpakuj pobrany plik .zip.
 5. Skopiuj folder UPDATE do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do komputera PC.
 6. Odłącz urządzenie USB od komputera PC.

2. Aktualizacja: jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia głównego, korzystając z urządzenia pamięci masowej USB

Uwagi:

 • Aktualizacja z wykorzystaniem urządzenia USB jest możliwa wyłącznie za pomocą portu USB1 na panelu przednim.
 • Koniecznie wykonaj wszystkie kroki opisane poniżej.
 • Procedura aktualizacji w samochodzie powinna zająć około 5 minut.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i uruchom silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia w urządzeniu.
 • Podczas procesu aktualizacji nie należy odłączać zasilania akumulatorowego ani zasilania zapłonu (zasilanie akcesoriów), ponieważ może to doprowadzić do awarii.

 1. Przełącz urządzenie główne w pozycję “ON” i poczekaj 30 sekund, tak aby urządzenie całkowicie wyszło z trybu czuwania.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SRC (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
 4. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić GENERAL, a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 5. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić "Firmware" (oprogramowanie układowe), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 6. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić “Update” (aktualizacja), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 7. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić YES (tak), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 8. Gdy na wyświetlaczu pojawi się “Insert USB” (podłącz USB), należy podłączyć do portu USB1 urządzenie pamięci masowej USB zawierające aktualizację oprogramowania.
 9. Proces aktualizacji powinien potrwać około 5 minut. Jeśli aktualizacja zakończy się powodzeniem, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie ze stanu wyłączonego źródła (OFF) (na wyświetlaczu zegara).
 10. Upewnij się, że oprogramowanie zostało zaktualizowane, korzystając z procedury opisanej powyżej w części „Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego”. Jeśli wyświetli się numer wersji 13, aktualizacja oprogramowania została zakończona.