Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano kodek Bluetooth „aptX HD”
 • Ulepszono inne funkcje

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-A45 / NW-A45HN / NW-A46HN / NW-A47 do wersji 1.10 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 1.10

Rozmiar pliku

 • 114 MB (119 660 960 bajtów)

Data wydania

 • 09-11-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.10.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:

 1. Dotknij ikony [Options/Settings] (Opcje/ustawienia) w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz menu [Settings] (Ustawienia).
 3. Przewiń na sam dół i wybierz menu [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
 4. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji wewnętrznego oprogramowania jest zgodna z najczęściej używanymi wersjami systemu macOS:
WAŻNE: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione poniżej.

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 200 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera przez łącze USB.
 4. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.10, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.