Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano kodek Bluetooth „aptX”, „aptX HD”
 • Dodano formaty plików muzycznych APE i MQA
 • Na ekranie odtwarzania udostępniono ustawienia odtwarzania w przypadkowej kolejności i odtwarzania wielokrotnego
 • Dodano funkcję automatycznego wyłączania w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora
 • Wzbogacono sposoby wyświetlania informacji o utworach
 • Ulepszono inne funkcje

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono reagowanie na naciskanie panelu dotykowego i przewijanie jego zawartości
 • Usunięto problem przerw w dźwięku lub przeskakiwania dźwięku w pewnych warunkach
 • Rozwiązuje rzadko występujący problem, który objawia się nieprawidłowym wyświetlaniem znaków w tekstach w języku chińskim (uproszczonym lub tradycyjnym)
 • Usunięto problem objawiający się nieprawidłowym wyglądem znaków na wyświetlaczu odtwarzacza WALKMAN, gdy tytuł utworu itp. zawiera znaki alfabetu tajskiego
 • Usunięto inne problemy

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-WM1A / NW-WM1Z do wersji 2.00 (Windows)

Wersja pliku

 • Wersja 2.00

Rozmiar pliku

 • 115 MB (120 773 464 bajtów)

Data wydania

 • 09-11-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 2.00.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:

 1. Dotknij ikony [Options/Settings] (Opcje/ustawienia) w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz menu [Settings] (Ustawienia).
 3. Przewiń na sam dół i wybierz menu [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
 4. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7 (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)

UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej.
Uwaga: Nie jest obsługiwany „Tryb zgodności” systemu Windows 7.

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 200 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
 • W przypadku systemu operacyjnego Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 wyświetlane jest okno dialogowe kontroli konta użytkownika z komunikatem „System Windows wymaga Twojej zgody, aby kontynuować”. Kliknij przycisk [Continue] (Kontynuuj), aby przejść dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera przez łącze USB.
 4. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetli się numer wersji 2.00, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.