Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-43W755C
 • KDL-43W756C
 • KDL-43W805C
 • KDL-43W807C
 • KDL-55W809C
 • KDL-43W809C
 • KDL-50W755C
 • KDL-50W756C
 • KDL-50W805C
 • KDL-50W807C
 • KDL-50W808C
 • KDL-50W809C
 • KDL-55W755C
 • KDL-55W756C
 • KDL-55W805C
 • KDL-55W807C
 • KDL-55W808C
 • KDL-55W809C
 • KDL-65W855C
 • KDL-65W857C
 • KDL-65W858C
 • KDL-65W859C
 • KDL-75W855C

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono czas reakcji telewizora na sygnały z pilota
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający połączenie się telewizora z punktem dostępowym sieci Wi-Fi w trybie czuwania
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem materiałów 4K z serwisu YouTube (w rozdzielczości 2560 x 1440 lub wyższej)
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wykrycie dysku twardego przez telewizor pozostający w trybie czuwania

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Zmniejszono opóźnienie sygnału wejściowego w grach 4K HDR
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego po zmianie wejścia z HDMI (sygnału wejściowego 4K) na telewizję naziemną prawa strona ekranu stawała się jasna
 • Rozwiązano problem przerw w dźwięku z głośników w formie listwy marki Sonos
 • Rozwiązano problem terkotu występującego po naciśnięciu przycisku ACTION MENU lub VOL+/– w czasie odtwarzania materiałów z serwisu Amazon Video
 • Rozwiązano problem niskiej jakości obrazu z serwisu BBC iPlayer przy korzystaniu z funkcji „Watch from start” (Odtwórz od początku)
 • Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora Sony z platformą Android TV powoduje zainstalowanie systemu Android Marshmallow
  Ta wersja wewnętrznego oprogramowania rozwiązuje następujące problemy:
  • Nieustanne uruchamianie się na nowo po instalacji wewnętrznego oprogramowania w wersji 3.845
  • Brak obrazu i migająca pomarańczowa/zielona dioda LED po instalacji wewnętrznego oprogramowania w wersji 3.845
  • Subwoofer bezprzewodowy SWF-BR100 reprodukuje obecnie wszystkie częstotliwości
  • Niewłaściwy współczynnik kształtu obrazu filmowego z urządzeń USB przy odtwarzaniu materiałów w formacie 21:9
  • Mała szybkość reakcji telewizora przy odbiorze sygnału z satelitów Astra
  • Problem niestabilności obrazu UHD (Ultra-High-Definition) przesyłanego przez łącze HDMI po głębokim czuwaniu
  • Problem z nagrywaniem przy użyciu modułu CAM Neotion Dual operatora Stofa
  • Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) przy oglądaniu kanału zakupowo-reklamowego z włączonym obrazem i dźwiękiem
  • Problemy z komendami głosowymi
  • Problem z listą kanałów przy importowaniu nowych list
  • Brak możliwości połączenia z siecią (WLAN/LAN)
  • Błędy w tłumaczeniu na język duński
  • Problem z duńską stacją DR — zatrzymywanie się odtwarzania w chwili zamknięcia okna dialogowego
  • Kiedy telewizor jest wyłączany pilotem, dźwięk pozostaje słyszalny jeszcze przez 2–3 sekundy po wyłączeniu obrazu
  • Brak informacji EPG dla hiszpańskiej stacji TVE
  • Mała szybkość działania ekranów z ustawieniami kanału satelitarnego
  • Niepożądane „stuknięcie” przy zmianie kanału
  • Brak możliwości włączenia telewizora po przywróceniu ustawień fabrycznych
  • Czarny ekran po włożeniu modułu CAM CI+
  • Brak obrazu/dźwięku z kanału satelitarnego 4K UHD FunBox
  • Przy otwieraniu instrukcji pojawia się migające światło
  • Problem z transmisją YouTube, gdy wybrany jest język hebrajski
  • Nieprawidłowe działanie zakresu dynamicznego HDMI
  • Problem z trybem obrazu automatycznego
  • Problem z działaniem trybu „Futbol” po wyłączeniu i włączeniu zasilania
  Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem: http://www.sony.net/androidtv-update/.

 • Stabilniejsza praca telewizora

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG3.925.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana)
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem uzyskiwania aktualizacji oprogramowania jest ich pobieranie do telewizora bezpośrednio z Internetu.
UWAGA: Należy się upewnić, że włączona jest funkcja „Automat. pobieranie oprogram.”. (Ustawienie to jest domyślnie włączone.)
 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Pomoc].
 3. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

WAŻNE: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z urządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.

Używając urządzenia pamięci masowej USB

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub jeśli nie udaje się pobrać aktualizacji za pomocą funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v3.925 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v3.925)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2015_3925_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 3.925

Rozmiar pliku

 • 1 523 856 753 bajtów

Data wydania

 • 25-10-2017

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2015_3925_eua_auth.zip” ma rozmiar 1 523 856 753 bajtów.
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_0f55008c.pkg”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_0f55008c.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikiem „sony_dtv0FA50A09A0A9_00004100_0f55008c.pkg” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku z urządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.

  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:

  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG3.925.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG3.925.xxxx”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.