Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-WS413
 • NW-WS414

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Rozwiązano rzadko występujący problem z odtwarzaniem powodujący wyświetlenie komunikatu „No Data” (Brak danych) lub „Data Error” (Błąd w danych)

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Wyeliminowano problem, który w pewnych sytuacjach uniemożliwiał odtwarzanie.
 • Ulepszono funkcję odtwarzania losowego
 • Wyeliminowano problem, w wyniku którego nie można było odtwarzać list odtwarzania przesłanych do odtwarzacza WALKMAN® z programu Content Transfer.
 • Ulepszono inne funkcje

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-WS413 / NW-WS414 do wersji 1.03 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 1.03

Rozmiar pliku

 • 38.7 MB (40 673 904 bajtów)

Data wydania

 • 17-10-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.03.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego

 1. Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 2. Za pomocą komputera sprawdź zawartość pliku „information.txt” znajdującego się w folderze [WALKMAN].
 3. Plik „information.txt” zawiera następujące informacje:
  • 01: Nazwa serii modelu
  • 02: Wersja oprogramowania systemowego
  Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • macOS 10.13-10.15
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej.

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 60 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 4. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  Uwaga dla użytkowników systemu macOS 10.15: Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia aktualizującego w komputerze z systemem macOS 10.15 pojawia się komunikat [„Software Update Tool” chce uzyskać dostęp do plików na woluminie wymiennym.]. Jeśli klikniesz przycisk [OK], rozpocznie się aktualizacja. Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], pojawi się komunikat o błędzie, a aktualizacja nie zostanie wykonana.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.03, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.