Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • MAP-S1

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego do wersji NW 2.11 dla modelu MAP-S1
 • Data wydania:31-08-2017
 • Czy aktualizacja oprogramowania jest konieczna?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu Multi Audio Player zostało już zaktualizowane do wersji NW 2.11.
  W razie wątpliwości aktualnąwersję oprogramowania wbudowanegomożna łatwo sprawdzić:
  • Po włączeniu zasilania zestawu (przycisk [POWER ON]) należy nacisnąć i przytrzymać przyciski [ENTER] i [BACK] do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NW 2.11”.
  • Aby wyjść z trybu sprawdzania wersji oprogramowania wbudowanego, obróć pokrętło |<</>>| w prawo trzy razy do momentu pojawienia się zwykłego widoku wyświetlacza
 • Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

  • Ważne: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisu Spotify.
 • Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

  • Poprawa odtwarzania plików DSDIFF i materiałów z sieci DLNA

Pobieranie

Aktualizację oprogramowania przeprowadza się przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można zaktualizować oprogramowania do najnowszej wersji, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu. W przypadku wykrycia nowej wersji oprogramowania aktualizacja systemu rozpocznie się po nawiązaniu połączenia z Internetem i gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATE [Aktualizacja]. W takim przypadku należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

 1. Nacisnąć przycisk MENU.
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję NETWORK [Sieć], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję UPDATE [Aktualizacja], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk Enter.

Rozpocznie się aktualizacja.
Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE [Zakończono]. Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie nacisnąć ten przycisk, aby je włączyć. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego osobistego systemu audio. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się tekst "NW 2.11", oznacza to, że oprogramowanie wbudowane zostało pomyślnie zaktualizowane.
Uwaga:

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu może zająć około 10 minut. W zależności od środowiska sieciowego może ona trwać dłużej.
 • W trakcie aktualizacji nie należy używać urządzenia ani pilota zdalnego sterowania. W trakcie aktualizacji nie należy również wyłączać systemu ani odłączać wtyczki przewodu zasilającego.