Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego modeli CMT-X7CD/CMT-X7CDB do wersji MC2.08
 • Data wydania:31-08-2017
 • Czy aktualizacja oprogramowania jest konieczna?Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu audio zostało już zaktualizowane do wersji MC2.08.
  W razie wątpliwości aktualnąwersję oprogramowania wbudowanegomożna łatwo sprawdzić:
  1. Nacisnąć przyciskna urządzeniu, aby włączyć system i poczekać kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona anteny.
  2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski >>| orazna urządzeniu, aż na wyświetlaczu pojawi się tekst "MC X.XX". Numer widoczny po prawej stronie skrótu "MC" oznacza wersję.
  3. Nacisnąć przycisk >>| na urządzeniu, aby wyświetlić tekst "CD XXXX" na wyświetlaczu. Numer widoczny po prawej stronie skrótu "CD" oznacza wersję.
  4. Nacisnąć przycisk >>| na urządzeniu, aby wyświetlić tekst "NW X.XX" na wyświetlaczu. Numer widoczny po prawej stronie skrótu "NW" oznacza wersję.
  5. Nacisnąć przycisk >>| na urządzeniu, aby przywrócić obraz wyświetlacza do stanu sprzed wyświetlenia numeru wersji.
 • Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

  • Ważne: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisu Spotify.
 • Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

  • Poprawa jakości odtwarzania specjalnych treści w usłudze Music Unlimited

Pobieranie

Aktualizację oprogramowania przeprowadza się przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można zaktualizować oprogramowania do najnowszej wersji, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu. W przypadku wykrycia nowej wersji oprogramowania aktualizacja systemu rozpocznie się po nawiązaniu połączenia z Internetem i gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATE [Aktualizacja]. W takim przypadku należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

 1. Nacisnąć przycisk MENU.
 2. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję NETWORK [Sieć], a następnie nacisnąć przycisk .
 3. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję UPDATE [Aktualizacja], a następnie nacisnąć przycisk .
 4. Nacisnąć przycisk , aby wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk .

Rozpocznie się aktualizacja.
Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat COMPLETE [Zakończono]. Nacisnąć przycisk , aby wyłączyć urządzenie, a następnie ponownie nacisnąć ten przycisk, aby je włączyć. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego osobistego systemu audio. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się tekst "MC2.08", oznacza to, że oprogramowanie wbudowane zostało pomyślnie zaktualizowane.
Uwaga:

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu może zająć od około 3 do 10 minut. W zależności od środowiska sieciowego może ona trwać dłużej.
 • W trakcie aktualizacji nie należy używać urządzenia ani pilota zdalnego sterowania. W trakcie aktualizacji nie należy również wyłączać systemu ani odłączać wtyczki przewodu zasilającego.