Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • CMT-SX7

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • WAŻNE: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisu Spotify.
  Poprawia ona stabilność działania przy odtwarzaniu plików muzycznych z sieci lokalnej.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa stabilności działania przy korzystaniu z internetowych serwisów oferujących muzykę.
 • Google Cast dla treści audio:
  • Dodano obsługę funkcji Google Multi Room
 • Poprawiono obsługę oraz stabilność

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego domowego zestawu muzycznego CMT-SX7

Wersja pliku

 • MC 1.62 / NW 2994

Rozmiar pliku

 • 154 MB (161 896 517 bajtów)

Data wydania

 • 31/08/2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wyświetla się wersja „MC 1.60 / NW 2935” lub starsza, zalecamy aktualizację oprogramowania sprzętowego.

W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania układowego można łatwo sprawdzić:

 1. Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby włączyć system i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona anteny.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski ENTER i CD Eject do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się „MC X.XX”.
 3. Obróć pokrętło >>| w prawo. Na wyświetlaczu pojawi się „CD X.XXX”.
 4. Obróć pokrętło >>| w prawo. Na wyświetlaczu pojawi się „NW XXXX”.
 5. Obróć pokrętło >>| w prawo, aby wyświetlacz powrócił do stanu wyjściowego.

Ważna informacja

 • WAŻNE: Jeśli aktualizacje oprogramowania publikowane na tej stronie od 30.07.2016 nie zostały zainstalowane, przed włączeniem jednostki centralnej należy odłączyć przewód głośników i/lub słuchawek.
 • Uwaga: Po dokonaniu aktualizacji oprogramowania nie będzie możliwe przywrócenie jego poprzedniej wersji.
 • Należy uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu CMT-SX7
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać zestawu CMT-SX7 ani odłączać jego zasilania
 • Nie wolno naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach
 • W czasie pobierania lub aktualizacji oprogramowania nie odłączaj przewodu zasilającego ani kabla sieciowego (LAN). Nie przerywaj połączenia.
 • W czasie pobierania i aktualizacji nie używaj zestawu ani pilota.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu CMT-SX7:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Kabel Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia zestawu CMT-SX7 do Internetu
 • Sprawdzenie, czy zestaw CMT-SX7 jest podłączony do:
  • aktywnego połączenia z Internetem
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia Internetowego.

Instalacja

Aktualizowanie zestawu CMT-SX7 przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności przygotuj sprzęt, a następnie pobierz przez Internet aktualizację do zestawu CMT-SX7.

Co będzie potrzebne:

 • Działające połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)

Przygotowanie urządzenia:

 1. Odłącz przewód głośnika oraz słuchawki przed włączeniem jednostki centralnej.
 2. Za pomocą przewodu Ethernet lub łączności bezprzewodowej przez router podłącz zestaw CMT-SX7 do Internetu.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby włączyć system i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „UPDATE” [Aktualizacja].


 2. Na pilocie naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu, i przycisk ↑/↓, aby wybrać opcję „Update Menu” [Aktualizacja menu], a następnie naciśnij przycisk „ENTER”


 3. Gdy wyświetli się powiadomienie „via Network” [Za pomocą sieci], na pilocie naciśnij przycisk ENTER.


 4. Gdy zaświeci się dioda „Ok”, na pilocie naciśnij przycisk ENTER.


 5. Poczekaj około 10 minut, aż pobieranie i aktualizacja zakończą się 6. Uruchom aktualizację po zakończonym pobieraniu, przyciskając na pilocie „ok”
 7. Naciśnij na urządzeniu, gdy wyświetli się komunikat „Complete” [Zakończono]. Zestaw wyłączy się.


 8. Naciśnij ponownie na urządzeniu i włącz system.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Zapoznaj się z sekcją sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego tego urządzenia i upewnij się, że oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Jeśli w czasie aktualizacji wyświetli się komunikat „Cannot Download” [Nie można pobrać]/„Push POWER” [Włącz zasilanie], aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. Jeśli do tego dojdzie, nie można będzie korzystać z żadnych funkcji zestawu oprócz przycisku zasilania. Sprawdź stan głośnika, wykonując niżej wymienione czynności, oraz dokończ aktualizację oprogramowania przy użyciu pamięci masowej USB.

 1. Naciśnij przycisk i wyłącz głośnik.
 2. Naciśnij przycisk . Zestaw uruchomi się.
 3. Poczekaj około 3 minut (lub do momentu nawiązania połączenia sieciowego), a następnie sprawdź wyświetlacz głośnika.
  1. Update not completed [Aktualizacja nie została ukończona]


  2. ⇒ Aktualizacja oprogramowania NIE została ukończona, ale głośnik jest w normalnym stanie.
   Zamiast aktualizowania sieci spróbuj zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci masowej USB.


  3. Wyświetla się komunikat „Update Retry” [Ponów aktualizację]


  4. ⇒ Aktualizacja oprogramowania NIE POWIODŁA SIĘ, a głośnika nie wolno używać w tym stanie. Urządzenie jest w innym stanie niż w przypadku nieukończonej aktualizacji. Należy wykonać następujące czynności:

 1. Pobierz plik CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161 896 517 bajtów)] na komputer i zapamiętaj lokalizację zapisu pliku
 2. Wypakuj pliki na komputerze — wypakowany folder nosi nazwę „UPDATE” [Aktualizacja].
 3. Upewnij się, że w folderze „UPDATE” [Aktualizacja] znajdują się te cztery pliki:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

System operacyjny Windows®:

 1. Przejdź do katalogu, w którym utworzono folder i kliknij prawym przyciskiem myszy folder UPDATE [Aktualizacja]
 2. W otwartym menu kliknij polecenie „Send To...” [Wyślij do]
 3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:)
 4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

System operacyjny Mac OS® X:

 1. Przeciągnij i upuść folder UPDATE [Aktualizacja] do katalogu głównego urządzenia USB

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

 1. Gdy wyświetli się komunikat „Update Retry” [Ponów aktualizację], włóż urządzenie pamięci masowej USB do przedniego złącza USB-A.


 2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat OK, naciśnij przycisk ENTER


 3. Poczekaj około 10 minut, aż pobieranie i aktualizacja zakończą się. 4. Uruchom aktualizację po zakończonym pobieraniu, przyciskając na pilocie „ok”
 5. Naciśnij na urządzeniu, gdy wyświetli się komunikat „Complete” [Zakończono]. Zestaw wyłączy się.


 6. Zapoznaj się z sekcją sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego tego urządzenia i upewnij się, że oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie na przeniesieniu aktualizacji do zestawu CMT-SX7.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X, wersja 10.4 lub nowsza

Jeśli korzystasz z systemu Windows® 10/8.1, użyj go w trybie pulpitu.
Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich komputerów ze zgodnym systemem operacyjnym.

Wymogi dotyczące nośnika zapisu

Urządzenie pamięci masowej USB: Pojemność: ponad 256 MB

Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Upewnij się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne inne programy.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj warunki
 3. Pobierz plik CMTSX7V1622994.zip na komputer i zapamiętaj lokalizację zapisu pliku
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wypakuj pliki na komputerze — wypakowany folder nosi nazwę „UPDATE” [Aktualizacja].
 2. Upewnij się, że w folderze „UPDATE” [Aktualizacja] znajdują się te cztery pliki:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

System operacyjny Windows®:

 1. Przejdź do katalogu, w którym utworzono folder i kliknij prawym przyciskiem myszy folder UPDATE [Aktualizacja]
 2. W otwartym menu kliknij polecenie „Send To...” [Wyślij do]
 3. Kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:)
 4. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.

System operacyjny Mac OS® X:

 1. Przeciągnij i upuść folder UPDATE [Aktualizacja] do katalogu głównego urządzenia USB

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Przenieś aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotuj urządzenie, a następnie przenieś aktualizację do zestawu CMT-SX7.

Przygotuj urządzenie:
 1. Odłącz przewód głośnika oraz słuchawki przed włączeniem jednostki centralnej.
Przenieś aktualizację:
 1. Uruchom zestaw CMT-SX7, naciskając przycisk
 2. Włóż urządzenie pamięci masowej USB (wraz z plikami do aktualizacji) do przedniego portu USB-A.
 3. Wybierz opcję „USB FRONT” [Przedni USB], naciskając na pilocie kilkukrotnie przycisk FUNCTION [Funkcja].
  Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ROOT” [Główny].


 4. Na pilocie naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu, i przycisk ↑/↓, aby wybrać opcję „Update Menu” [Aktualizacja menu], a następnie naciśnij przycisk „ENTER”.


 5. Gdy wyświetli się powiadomienie „via USB” [Za pomocą USB], na pilocie naciśnij przycisk ENTER.


 6. Gdy zaświeci się dioda „Ok”, na pilocie naciśnij przycisk ENTER.


 7. Poczekaj około 10 minut, aż pobieranie i aktualizacja zakończą się. 8. Uruchom aktualizację po zakończonym pobieraniu, przyciskając na pilocie „ok”
 9. Naciśnij na urządzeniu, gdy wyświetli się komunikat „Complete” [Zakończono]. Zestaw wyłączy się.


 10. Naciśnij ponownie na urządzeniu i włącz system.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Zapoznaj się z sekcją sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego tego urządzenia i upewnij się, że oprogramowanie jest zaktualizowane do najnowszej wersji.