Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli wzmacniacza STR:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Lepsza współpraca aplikacji Spotify z siecią

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Zapewnienie zgodności amplitunera z serwisem muzycznym Deezer i aplikacją mobilną SongPal (od wersji 1.2 wzwyż)

Ograniczenia: aktuapzacja jest przeznaczona wyłącznie dla wzmacniaczy AV sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.

Informacja o pliku

Nazwa

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV do wersji s9602.1328.0

Data wydania

 • 07/09/2017

Wymagania systemowe

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu wzmacniacza AV. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer 1328 (s9602.1328) lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć wzmacniacz AV.
 3. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności należy poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 4. W menu Home [Menu główne] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Settings [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 5. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Software Version s9602.1328.0 [Wersja oprogramowania: s9602.1328.0] - numer wersji 1328 (s9602.1328) lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Instalacja

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia wzmacniacza AV do Internetu,
 • działające połączenie internetowe,
 • kompatybilny telewizor.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje - w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia wzmacniacza AV.
 • Nie wyłączać wzmacniacza AV ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono wzmacniacz AV; na przykład po podłączeniu wzmacniacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Za pomocą kabla Ethernet podłącz do Internetu gniazdo LAN wzmacniacza AV.
 3. Włącz wzmacniacz AV.

Pobieranie aktualizacji:

 1. Nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie. Przed wykonaniem dalszych czynności należy poczekać, aż na ekranie telewizora wyświetli się menu strony głównej.
 2. W menu Home [Strona główna] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Settings [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 3. W menu Settings [Ustawienia] za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję System Settings [Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk Enter.
 4. Za pomocą przycisków strzałek na pilocie podświetlić opcję Network Update [Aktualizacja sieciowa] i nacisnąć przycisk Enter na pilocie.
 5. Nacisnąć przycisk Start na pilocie zdalnego sterowania. Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania.
 6. Aktualizacja rozpocznie się po zakończeniu pobierania. Kontrolka opcji ON/STANDBY [Wł./Tryb oczekiwania] na panelu przednim zacznie migać (znika treść wyświetlana na ekranie telewizora i w oknie wyświetlania wzmacniacza).
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania na panelu wyświetlania pojawi się komunikat COMPLETE [Zakończono].
 8. Praca wzmacniacza AV zostanie automatycznie wznowiona. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać wzmacniacza.
 9. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer 1328 (s9602.1328), oznacza to, że aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego wzmacniacza AV za pomocą połączenia internetowego

Na ekranie telewizora pojawi się komunikat "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again" [Pobieranie danych aktualizacji przez wzmacniacz podczas procedury aktualizacji nie powiodło się. Wejdź do menu ustawień i ponownie aktualizuj oprogramowanie].

Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.

 1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
 2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy potwierdzono, że wzmacniacz AV ma własny adres IP.
 3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Włącz wzmacniacz i rozpocznij ponownie aktualizację.

Aktualizacja w dalszym ciągu nie jest możliwa? Skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego firmy Sony.