Informacja o tym pliku do pobrania

„Memory Card File Rescue”to program do odzyskiwania danych z kart pamięci firmy Sony, które zostały przypadkowo wykasowane.

Fotografuj i nagrywaj bez obaw o bezpieczeństwo Twoich cennych filmów i zdjęć.

Jakiego rodzaju pliki można odzyskiwać?

To oprogramowanie umożliwia odzyskiwanie plików JPG (DCF), MPEG-1, MP4 (MPEG-4, MPEG-4 AVC, XAVC S), AVCHD (w wersji 2.0), AVCHD 3D, fotografii 3D (MPO) i innych*

* Pliki z danymi gier oraz chronione pliki z muzyką i filmami nie są obsługiwane.
* Możliwe odzyskanie plików zapisanych w pamięci produktów multimedialnych firmy Sony
* Odzyskane pliki są zapisywane na komputerze

Uwagi:

  • Odzyskanie wszystkich danych nie jest gwarantowane. Niektórych plików nie można odzyskać ze względu na ich właściwości
  • Uszkodzonej bądź zniszczonej karty pamięci nie można naprawić.

Jakie rodzaje nośników pamięci współpracują z tym oprogramowaniem?

Oprogramowania można używać ze wszystkimi kartami Memory Stick(tm), kartami pamięci SD, pamięciami USB*1 i kartami pamięci XQD z wyjątkiem:

  • kart pamięci Memory Stick(tm), kart SD oraz pamięci masowych innych producentów,
  • kart pamięci Memory Stick(tm) serii Classic firmy Sony (o pojemności do 128MB)
  • kart pamięci Memory Stick(tm) przeznaczonych dla robota AIBO(r),
  • kart pamięci Memory Stick ROM(tm) przeznaczonych dla słowników oraz czytników książek elektronicznych,
  • kart pamięci Memory Stick(tm) (Memory Stick PRO Duo(tm) lub Memory Stick Micro(tm) przeznaczonych dla konsoli PSP(r)).

*1Seria USM-SA3, seria USM-SA2, seria USM-SA1, seria USM-V, seria USM-J, seria USM-JX, seria USM-H, seria USM-EX-Turbo, seria USD, seria USM-FL, seria USM-F, seria USM-E Plus, seria USM-E, seria USM-D Plus, seria USM-D, seria USM-U2, seria USM-S(A), USM-S, seria USM-C, seria USM-B, seria USM

Instalacja


Dwukrotnie kliknij pobrany plik [MCFileRescue.exe].


Kliknij przycisk [Next] (Dalej)


Przeczytaj uważnie dokument [License Agreement] (Umowa licencyjna) i wybierz opcję [I accept the terms in the license agreement] (Akceptuję postanowienia umowy licencyjnej). Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej)


Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj)


Kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Oprogramowanie zostanie zainstalowane.

Odzyskiwanie danych zapisanych na karcie pamięci


Uruchom aplikację [Memory Card File Rescue] (Odzyskiwanie plików z karty pamięci)


Włóż kartę pamięci, z której chcesz odzyskać dane, i kliknij przycisk [Next] (Dalej)


Wybierz dysk, do którego podłączono kartę pamięci, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej)


Potwierdź poprawność wyświetlonych informacji i kliknij przycisk [Run] (Uruchom). Dane odzyskane z karty pamięci nie mogą zostać zapisane na tej samej karcie pamięci. Upewnij się, że ilość pamięci na dysku twardym komputera PC jest wystarczająca


Trwa odzyskiwanie danych. Nie usuwaj karty pamięci


Po zakończeniu odzyskiwania pojawi się polecenie [Check Files] (Zaznacz pliki)


Wybierz pliki, które chcesz zapisać, i kliknij przycisk [Next] (Dalej)


Wskaż docelowe miejsce zapisu plików (1).
Wskaż folder (2) i kliknij przycisk [Save] (Zapisz). Dane odzyskane z karty pamięci nie mogą zostać zapisane na tej samej karcie pamięci


Trwa zapisywanie danych. Nie usuwaj karty pamięci


Odzyskiwanie danych zostało zakończone. Po kliknięciu przycisku [End] (Koniec) zostanie wyświetlone miejsce zapisu plików.