Informacja o tym pliku do pobrania

  • Data wydania: 22/03/2013
  • Model, którego dotyczy informacja: SEL18200LE z oprogramowaniem wbudowanym w wersji 01
  • Korzyści i udoskonalenia:
    • Funkcja szybkiego hybrydowego AF - W przypadku nieprzeprowadzenia aktualizacji oprogramowania wbudowanego aparat będzie korzystać ze zwykłego pomiaru AF z detekcją kontrastu nawet w przypadku wybrania trybu szybkiego hybrydowego AF.

Uwaga: Oprócz niniejszego oprogramowania wbudowanego należy również zaktualizować oprogramowanie wbudowane aparatów NEX-5R oraz NEX-6.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie jest dostępna do pobrania. Aktualizacja aparatu jest przeprowadzana przez firmę Sony w ramach bezpłatnej usługi serwisowej.
Sprawdź nazwę modelu posiadanego aparatu oraz bieżącą wersję zainstalowanego na nim oprogramowania wbudowanego. Jeśli wersja oprogramowania to 01, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta firmy Sony.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Wybierz w aparacie opcje Menu -> Setup -> Version [Menu -> Ustawienia -> Wersja].
  2. Wyświetli się informacja o wersji oprogramowania wbudowanego. - W przypadku wersji 02 lub późniejszej oprogramowania wbudowanego aparatu aktualizacja nie jest konieczna.