Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
 • KD-85XD8505
 • KD-75XD9405
 • KD-75XD8505
 • KD-65XD9305
 • KD-65XD8599
 • KD-65XD8577
 • KD-65XD8505
 • KD-65SD8505
 • KD-55XD9305
 • KD-55XD8599
 • KD-55XD8588
 • KD-55XD8577
 • KD-55XD8505
 • KD-55SD8505

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano obsługę formatu HDR HLG (Hybrid Log Gamma) w sygnale z wejścia HDMI
 • Zmniejszono opóźnienie sygnału wejściowego w grach 4K HDR
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego po zmianie wejścia z HDMI (sygnału wejściowego 4K) na telewizję naziemną prawa strona ekranu stawała się jasna
 • Rozwiązano problem przerw w dźwięku z głośników w formie listwy marki Sonos
 • Rozwiązano problem terkotu występującego po naciśnięciu przycisku ACTION MENU lub VOL+/– w czasie odtwarzania materiałów z serwisu Amazon Video
 • Rozwiązano problem niskiej jakości obrazu z serwisu BBC iPlayer przy korzystaniu z funkcji „Watch from start” (Odtwórz od początku)

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Ta aktualizacja oprogramowania układowego telewizora Sony z platformą Android TV instaluje system Android Marshmallow
  • Ta wersja oprogramowania układowego rozwiązuje następujące problemy:
   • Nieustanne uruchamianie się na nowo po instalacji oprogramowania układowego w wersji 3.843
   • Niedziałający przycisk wyszukiwania głosowego po instalacji oprogramowania układowego w wersji 3.843
   • Subwoofer bezprzewodowy SWF-BR100 reprodukuje obecnie wszystkie częstotliwości
   • Niewłaściwy współczynnik kształtu obrazu filmowego z urządzeń USB przy odtwarzaniu materiałów w formacie 21:9
   • Mała szybkość reakcji telewizora przy odbiorze sygnału z satelitów Astra
   • Problem niestabilności obrazu UHD (Ultra-High-Definition) przesyłanego przez łącze HDMI po głębokim czuwaniu
   • Problem z nagrywaniem przy użyciu modułu CAM Neotion Dual operatora Stofa
   • Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) przy oglądaniu kanału zakupowo-reklamowego z włączonym obrazem i dźwiękiem
   • Problemy z komendami głosowymi
   • Problem z listą kanałów przy importowaniu nowych list
   • Brak możliwości połączenia z siecią (WLAN/LAN)
   • Błędy w tłumaczeniu na język duński
   • Problem z duńską stacją DR — zatrzymywanie się odtwarzania w chwili zamknięcia okna dialogowego
   • Kiedy telewizor jest wyłączany pilotem, dźwięk pozostaje słyszalny jeszcze przez 2–3 sekundy po wyłączeniu obrazu
   • Brak informacji EPG dla hiszpańskiej stacji TVE
   • Mała szybkość działania ekranów z ustawieniami kanału satelitarnego
   • Niepożądane „stuknięcie” przy zmianie kanału
   • Brak możliwości włączenia telewizora po przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Czarny ekran po włożeniu modułu CAM CI+
   • Brak obrazu/dźwięku z kanału satelitarnego 4K UHD FunBox
   • Przy otwieraniu instrukcji pojawia się migające światło
   • Problem z transmisją YouTube, gdy wybrany jest język hebrajski
   • Nieprawidłowe działanie zakresu dynamicznego HDMI
   • Problem z trybem obrazu automatycznego
   • Problem z działaniem trybu „Futbol” po wyłączeniu i włączeniu zasilania

  Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem: http://www.sony.net/androidtv-update/.

 • Rozwiązuje problem niestabilności obrazu przy korzystaniu z przystawki STB (Set-top box) UHD
 • Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego w trybie HDR Video (tylko następujące modele telewizorów 4K HDR: SD85, XD85, XD94, XD93).
  Po wykonaniu aktualizacji zmień jedno z poniższych ustawień:
  1. Wybierz kolejno [Picture settings] (Ustawienia obrazu) > [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) > [Reset] (Resetuj) > [Reset] (Resetuj)
  2. Zmień ustawienie funkcji Motionflow na [OFF] (Wył.).
 • Zwiększ wydajność swojego telewizora

Ograniczenia

 • aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie telewizora powinien pojawić się numer wersji wewnętrznego oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG3.885.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (metoda zalecana):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest podłączenie telewizora do Internetu.
UWAGA: Należy się upewnić, że włączona jest funkcja „Automat. pobieranie oprogram.”. (Ustawienie to jest domyślnie włączone.)
 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Pomoc].
 3. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

WAŻNE: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z urządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie udaje się pobrać aktualizacji za pomocą funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją przy użyciu urządzenia pamięci masowej USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 3.885

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2015_3885_eub_auth.zip

Wersja pliku

 • 3.885

Rozmiar pliku

 • 1,527,691,393 bajty

Data wydania

 • 28-06-2017

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.

 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2015_3885_eub_auth.zip” ma rozmiar „1,527,691,393” bajtów.
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_0f2d0089.pkg”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_0f2d0089.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.

  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. W tym celu należy wykonać poniższe czynności. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie.

 1. Włącz telewizor.

 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB z plikiem „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_0f2d0089.pkg” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 5. Po zakończeniu kopiowania pliku z urządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.

 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.

  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:

  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania.

 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG3.885.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG3.885.xxxx”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.

 • W trakcie aktualizacji telewizor wyłącza się.
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.