Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
 • KD-55S8005C
 • KD-55S8505C
 • KD-65S8005C
 • KD-65S8505C
 • KD-43X8301C
 • KD-43X8305C
 • KD-43X8307C
 • KD-43X8308C
 • KD-43X8309C
 • KD-49X8005C
 • KD-49X8301C
 • KD-49X8305C
 • KD-49X8307C
 • KD-49X8308C
 • KD-49X8309C
 • KD-55X8005C
 • KD-55X8501C
 • KD-55X8505C
 • KD-55X8507C
 • KD-55X8508C
 • KD-55X8509C
 • KD-55X9005C
 • KD-55X9305C
 • KD-65X8501C
 • KD-65X8505C
 • KD-65X8507C
 • KD-65X8508C
 • KD-65X8509C
 • KD-65X9005C
 • KD-65X9305C
 • KD-75X8501C
 • KD-75X8505C
 • KD-75X9105C
 • KD-75X9405C

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano obsługę formatu HDR HLG (Hybrid Log Gamma) w sygnale z wejścia HDMI
 • Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego w grach 4K HDR
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego po zmianie wejścia z HDMI (sygnału wejściowego 4K) na telewizję naziemną prawa strona ekranu stawała się jasna
 • Rozwiązano problem przerw w dźwięku z głośników w formie listwy marki Sonos
 • Rozwiązano problem terkotu występującego po naciśnięciu przycisku ACTION MENU lub VOL+/– w czasie odtwarzania materiałów z serwisu Amazon Video
 • Rozwiązano problem niskiej jakości obrazu z serwisu BBC iPlayer przy korzystaniu z funkcji „Watch from start” (Odtwórz od początku)

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Ta aktualizacja oprogramowania układowego telewizora Sony z platformą Android TV instaluje system Android Marshmallow

  • Ta wersja oprogramowania układowego rozwiązuje następujące problemy:
   • Nieustanne uruchamianie się na nowo po instalacji oprogramowania układowego w wersji 3.843
   • Subwoofer bezprzewodowy SWF-BR100 reprodukuje obecnie wszystkie częstotliwości
   • Niewłaściwy współczynnik kształtu obrazu filmowego z urządzeń USB przy odtwarzaniu materiałów w formacie 21:9
   • Mała szybkość reakcji telewizora przy odbiorze sygnału z satelitów Astra
   • Problem niestabilności obrazu UHD (Ultra-High-Definition) przesyłanego przez łącze HDMI po głębokim czuwaniu
   • Problem z nagrywaniem przy użyciu modułu CAM Neotion Dual operatora Stofa
   • Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) przy oglądaniu kanału zakupowo-reklamowego z włączonym obrazem i dźwiękiem
   • Problemy z komendami głosowymi
   • Problem z listą kanałów przy importowaniu nowych list
   • Brak możliwości połączenia z siecią (WLAN/LAN)
   • Błędy w tłumaczeniu na język duński
   • Problem z duńską stacją DR — zatrzymywanie się odtwarzania w chwili zamknięcia okna dialogowego
   • Kiedy telewizor jest wyłączany pilotem, dźwięk pozostaje słyszalny jeszcze przez 2–3 sekundy po wyłączeniu obrazu
   • Brak informacji EPG dla hiszpańskiej stacji TVE
   • Mała szybkość działania ekranów z ustawieniami kanału satelitarnego
   • Niepożądane „stuknięcie” przy zmianie kanału
   • Brak możliwości włączenia telewizora po przywróceniu ustawień fabrycznych
   • Czarny ekran po włożeniu modułu CAM CI+
   • Brak obrazu/dźwięku z kanału satelitarnego 4K UHD FunBox
   • Przy otwieraniu instrukcji pojawia się migające światło
   • Problem z transmisją YouTube, gdy wybrany jest język hebrajski
   • Nieprawidłowe działanie zakresu dynamicznego HDMI
   • Problem z trybem obrazu automatycznego
   • Problem z działaniem trybu „Futbol” po wyłączeniu i włączeniu zasilania

  Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem: http://www.sony.net/androidtv-update/.

 • Rozwiązuje problem niestabilności obrazu przy korzystaniu z przystawki STB (Set-top box) UHD
 • Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego w trybie HDR Video (tylko następujące modele telewizorów 4K HDR: X85C, S85C, X91C, X90C, X93C, X94C).
  Po wykonaniu aktualizacji zmień jedno z poniższych ustawień:
  1. Wybierz kolejno [Picture settings] (Ustawienia obrazu) > [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane) > [Reset] (Resetuj) > [Reset] (Resetuj)
  2. Zmień ustawienie funkcji Motionflow na [OFF] (Wył.).
 • Zwiększ wydajność swojego telewizora

Ograniczenia

 • aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • zgodny telewizor

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 3.885

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2015_3885_eub_auth.zip

Wersja pliku

 • 3.885

Rozmiar pliku

 • 1,527,691,393 bajty

Data wydania

 • 28-06-2017

Pobieranie

Przed przystąpieniem do aktualizacji

 • Aby zaktualizować oprogramowanie wbudowane telewizora, należy wykonać poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora pozostaną niezmienione.

Ważne uwagi

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Zatrzymać nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania wbudowanego

Nazwa folderu docelowego pobierania:

 • sony_tvupdate_2015_3885_eub_auth

Jak pobrać aktualizację:

Przed przystąpieniem do instalacji pobrać aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisać ją na przenośnej pamięci USB

 1. Przeczytać i zaakceptować poniższe warunki, a następnie kliknąć download file (pobierz plik).
 2. Po wyświetleniu monitu zapisać plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji należy upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 1,527,691,393 b. W tym celu należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties (Właściwości) i sprawdzić rozmiar w zakładce General (Ogólne).
 3. Otworzyć program Windows Explorer (Eksplorator Windows), odnaleźć pobrany plik sony_tvupdate_2015_3885_eub_auth.zip, a następnie go rozpakować.
 4. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_tvupdate_2015_3885_eub_authz plikiem sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg)
 5. Skopiować lub przeciągnąć i upuścić plik sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg) do katalogu głównego urządzenia USB

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.Proces instalacji może potrwać maksymalnie 30 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie.

 1. Włączyć telewizor.
 2. Podłączyć pamięć USB zawierającą plik o nazwie sony_dtvxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx (.pkg) do gniazda USB telewizora
 3. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty — należy wykonywać polecenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami
 4. Rozpocznie się aktualizacja, biała dioda LED na panelu przednim telewizora zacznie migać, a na ekranie telewizora pojawi się ikona aktualizacji. Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 5. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy się ponownie, aby zakończyć aktualizację. Na telewizorze wyświetli się potwierdzenie.- Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 6. Po włączeniu telewizora ostrożnie wyjąć pamięć USB z gniazda

Krok 2: Sprawdzić, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu Home (Strona główna).
 2. Wybrać opcje HELP > Settings (POMOC > Ustawienia) i nacisnąć Enter.
 3. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego powinien wyświetlić się w następujący sposób: SOFTWARE VERSION vXXXX (Wersja oprogramowania: vXXXX) — numer wersji PKG3.885.xxxx lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Pytania i odpowiedzi

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Issue During the Update

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
  Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

 • Telewizor wyłączył się w trakcie aktualizacji
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją wbudowanego oprogramowania telewizora za pomocą połączenia internetowego.

Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora wyświetli się jeden z następujących komunikatów: „An error occurred during the software update” (Podczas aktualizacji oprogramowania wystąpił błąd) lub „Software cannot be updated using this USB device” (Nie można zaktualizować oprogramowania za pomocą tej pamięci USB)

 1. Sprawdzić, czy pamięć USB jest sprawna. Jeśli tak, spróbować ponownie pobrać plik aktualizacji
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku zasilania na obudowie urządzenia
 3. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania, a następnie rozpocząć proces aktualizacji
 4. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „No newer version of the TV software was found” (Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora).
 5. Najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego została już zainstalowana w telewizorze, więc aktualizacja nie jest konieczna.