Informacja o tym pliku do pobrania

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym wypadku zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: OS X 10.10 / OS X 10.9 / OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M04R789M.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku.
 3. Przejść do pliku i sprawdzić, czy jego rozmiar wynosi 36.7 MB (38,489,379 bajty).
 4. Rozpakować plik; po rozpakowaniu będzie on nosić nazwę UPDATA_M04R789.ISO.
 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M04R789.ISO i wybrać opcję Get info.
 6. Sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 52.6 MB (55,201,792 bajty).


  Informacje o pliku

Nagrać płytę:

 • Otworzyć program Disk Utility na komputerze Mac, wybierając opcje Applications > Utilities > Disk Utility.
 • Przeciągnąć i upuścić plik UPDATA_M04R789.ISO na lewym panelu okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Umieścić czystą płytę CD-R w napędzie komputera.
 • Wybrać plik UPDATA_M04R789.ISO, kliknąć ikonę Burn, a następnie kliknąć opcję Burn.
  Aby sprawdzić, co zostanie nagrane na płycie, należy kliknąć niewielką trójkątną ikonę i wybrać opcję Verify burned data.


  Opcja nagrywania płyty

 • Plik zostanie zapisany na płycie.
 • Po wyświetleniu komunikatu "Burned Succesfully" [Zapis zakończony powodzeniem] kliknąć przycisk OK, aby wysunąć płytę z nagrywarki.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego nagrania płyty należy nagrać nową płytę.

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt.

Przenieść aktualizację:

 1. Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 3. Rozpocznie się aktualizacja.
 4. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widoczny jest komunikat „VUP*/9”. W trakcie aktualizacji symbol * zmienia się na cyfrę 0, która następnie rośnie kolejno do 9.
 5. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 6. Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza i włączyć go.
 7. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M04.R.789, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim odtwarzacza widać komunikat „SYS ERR” lub „VUP NG”.
  1. Na kilka sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odtwarzaczu. Odtwarzacz wyłączy się.
  2. Ponownie naciśnij przycisk zasilania. Procedura aktualizacji zostanie wznowiona.
  3. Nadal nie działa?
   • Wyjmij płytę z odtwarzacza.
   • Usuń z komputera pliki aktualizacji.
   • Ponów próbę aktualizacji z płyty.
  4. Nadal nie działa? Prosimy o skontaktowanie się z  działem pomocy technicznej firmy Sony

 • Pomimo włożenia płyty z aktualizacją na wyświetlaczu na panelu przednim nie pojawia się komunikat „VUP”.
  1. Wyjmij płytę z odtwarzacza.
  2. Usuń z komputera pliki aktualizacji.
  3. Ponów próbę aktualizacji z płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa.
  Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający.
  2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądem przemiennym, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu (nie na pilocie).
  3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu otwarcia podajnika płyt.
  4. Wyjąć płytę.

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_M04R789M.ZIP.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.