Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • RSX-GS9

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia w stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Wyświetlanie tytułów utworów z wejść USB1 i USB2
 • Wyświetlanie informacji o rozmówcy przy odbieraniu telefonów w trybie głośnomówiącym z użyciem łącza Bluetooth
 • Dodanie w menu ustawień opcji „Sony App” (Aplikacja Sony), która umożliwia wybór trybu AUTO (Automatyczny) lub OFF (Wył.) dla funkcji uruchamiania aplikacji Music Center
 • Wygaszanie ekranu w celu ochrony przed kradzieżą * EU destination only
 • Ustawienie jasności
 • Natywne odtwarzanie formatu DSD 11,2 MHz / 1 bit z odtwarzacza Walkman(*) przez przetwornik C/A USB
  (*)Do natywnego odtwarzania formatu DSD 11,2 MHz / 1 bit potrzebny jest odpowiedni odtwarzacz Walkman.
  Dostępność odpowiednich odtwarzaczy Walkman zależy od kraju/regionu.
 • Zgodność z aplikacją Sony | Music Center

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Dodane funkcje: Zawartość DSD5.6MHz/1bit można teraz odtwarzać na portach USB1 i USB2.
 • Udoskonalone funkcje:
  • Naprawa usterek filtru górnoprzepustowego i filtru dolnoprzepustowego
  • Naprawa usterki, która powodowała znikanie z wyświetlacza opcji wyrównania czasu po włączeniu zapłonu

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • RSXGS9_v12.zip

Wersja pliku

 • 12

Rozmiar pliku

 • 72.1 MB (75 699 787 bajtów)

Data wydania

 • 26/04/2017

Przygotowania

 • Dotyczy następujących wersji oprogramowania układowego:
  • W przypadku urządzeń z oprogramowaniem układowym w wersji 10 lub 11 należy wykonać aktualizację.
  • W przypadku urządzeń z oprogramowaniem układowym w wersji 12 lub późniejszej nie ma potrzeby aktualizowania.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego

Uwaga: Należy upewnić się, że pilot jest pod ręką

 1. Włącz urządzenie główne.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SRC (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
 4. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić GENERAL, a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 5. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić "Firmware" (oprogramowanie układowe), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 6. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić “Version” (wersja), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 7. Zostanie wyświetlona bieżąca wersja oprogramowania układowego. Jeżeli wyświetlana wersja oprogramowania to 12 lub późniejsza, nie ma potrzeby go aktualizować.

Instalacja

1. Przygotowanie: jak przygotować urządzenie pamięci masowej USB do aktualizacji oprogramowania układowego

 1. Podłącz urządzenie USB do komputera PC i sformatuj je, wybierając system plików FAT16, FAT32 lub ex-FAT.
 2. Upewnij się, że komputer PC jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik aktualizacji na komputer PC.
  • Nazwa pliku: RSXGS9_v12.zip
  • Rozmiar pliku: 72.1 MB (75 699 787 bajtów)
 4. Rozpakuj pobrany plik .zip.
 5. Skopiuj folder UPDATE do katalogu głównego urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do komputera PC.
 6. Odłącz urządzenie USB od komputera PC.

2. Aktualizacja: jak zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia głównego, korzystając z urządzenia pamięci masowej USB

Uwagi:

 • Aktualizacja z wykorzystaniem urządzenia USB jest możliwa wyłącznie za pomocą portu USB1 na panelu przednim.
 • Koniecznie wykonaj wszystkie kroki opisane poniżej.
 • Procedura aktualizacji w samochodzie powinna zająć około 5 minut.
 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i uruchom silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia w urządzeniu.
 • Podczas procesu aktualizacji nie należy odłączać zasilania akumulatorowego ani zasilania zapłonu (zasilanie akcesoriów), ponieważ może to doprowadzić do awarii.

 1. Przełącz urządzenie główne w pozycję “ON” i poczekaj 30 sekund, tak aby urządzenie całkowicie wyszło z trybu czuwania.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk SRC (Źródło) na urządzeniu głównym, aby wyłączyć źródło i wyświetlić zegar.
 3. Naciśnij przycisk MENU na pilocie i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy.
 4. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić GENERAL, a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 5. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić "Firmware" (oprogramowanie układowe), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 6. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić “Update” (aktualizacja), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 7. Naciśnij przycisk ↑ lub ↓ na pilocie, aby wyświetlić YES (tak), a następnie naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
 8. Gdy na wyświetlaczu pojawi się “Insert USB” (podłącz USB), należy podłączyć do portu USB1 urządzenie pamięci masowej USB zawierające aktualizację oprogramowania.
 9. Proces aktualizacji powinien potrwać około 5 minut. Jeśli aktualizacja zakończy się powodzeniem, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie ze stanu wyłączonego źródła (OFF) (na wyświetlaczu zegara).
 10. Upewnij się, że oprogramowanie zostało zaktualizowane, korzystając z procedury opisanej powyżej w części „Jak sprawdzić wersję oprogramowania układowego urządzenia głównego”. Jeśli wyświetli się numer wersji 12, aktualizacja oprogramowania została zakończona.