Informacja o tym pliku do pobrania

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym wypadku zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: Windows® XP, Windows® 7, Windows® Vista® lub Windows® 8 / Windows® 8.1.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M12R0510.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 98.7 MB (103,531,284 bajtów).

  Okno właściwości pliku

Nagrać płytę:

 1. Rozpakować plik na komputerze. Wypakowane pliki noszą nazwy MSB12-FW.BIN i MSB12-FW.ID
 2. Zapisać pliki MSB12-FW.BIN i MSB12-FW.ID na czystej płycie CD-R. Za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt: Wybrać format uniwersalny UDF (Universal Disc Format).
  Zastosowanie formatu ISO9660 może spowodować, że płyta aktualizacyjna zostanie nieprawidłowo nagrana

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2)
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt

Przenieść aktualizację:

 1. Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?]
 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER
 3. Rozpocznie się aktualizacja
 4. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9", a na przednim panelu odtwarzacza wyświetli się komunikat "UP*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji
 5. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
 6. Ponownie na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9", a na przednim panelu odtwarzacza wyświetli się komunikat "UP*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji
 7. Otwarcie podajnika płyt oraz automatyczne wyłączenie się odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 8. Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza i włączyć go
 9. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M12.R.0510, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa.Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający
  2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądem przemiennym, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu (nie na pilocie)
  3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu otwarcia podajnika płyt
  4. Wyjąć płytę

 • Na przednim panelu odtwarzacza pojawia się komunikat "UP NG" [Błąd aktualizacji].
  Należy wykonać następująca procedurę:
  1. Sprawdzić, czy włożono właściwą płytę aktualizacyjną i włożyć ją ponownie do napędu
  2. Wybrać opcję "Retry" [Ponów próbę]
  3. Jeśli objawy w dalszym ciągu nie ustąpią, należy wyjąć płytę z odtwarzacza Blu-ray, a z komputera usunąć pliki aktualizacyjne
  4. Ponownie pobrać plik aktualizacji oprogramowania i utworzyć nową płytę aktualizacyjną
  5. Przy wyświetlonym ekranie błędu aktualizacji włożyć płytę do napędu
  6. Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktuj się z Zespołem wsparcia technicznego Sony

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_M12R0510.ZIP.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.