Informacja o tym pliku do pobrania

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym wypadku zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: Windows® XP, Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 lub Windows® 8.1.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M09R0070.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku.
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Properties [Właściwości]. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 70.4 MB (73,843,525 bajtów).

  Okno właściwości pliku

Nagrać płytę:

 1. Rozpakować plik na komputerze. Wypakowane pliki noszą nazwy MSB09-FW.BIN i MSB09-FW.ID
 2. Zapisać pliki MSB09-FW.BIN i MSB09-FW.ID na czystej płycie CD-R. Za pomocą oprogramowania do nagrywania płyt: Wybrać format uniwersalny UDF (Universal Disc Format).
  Zastosowanie formatu ISO9660 może spowodować, że płyta aktualizacyjna zostanie nieprawidłowo nagrana.

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2).
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt.

Przenieść aktualizację:

 • Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Rozpocznie się aktualizacja.
 • Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 • Otwarcie podajnika płyt oraz automatyczne wyłączenie się odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 • Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza i włączyć go.
 • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M09.R.0070, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa.
  Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający.
  2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądem przemiennym, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu (nie na pilocie).
  3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu otwarcia podajnika płyt.
  4. Wyjąć płytę.

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_M09R0070.ZIP.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.