Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray Disc:

 • BDP-S185 / S186

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M09.R.0070
 • Data wydania: 26-12-2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M09.R.0070 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI 2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI 2.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie błękitnego ekranu Sony Blu-ray.
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER.
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version M09.R.0070" [Wersja oprogramowania: M09.R.0070] - numer wersji M09.R.0070 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków — z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Skonfigurować urządzenie:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray.
 • Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

Pobrać aktualizację:

 • W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > Network Update [Ustawienia > Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Rozpocznie się pobieranie, a na ekranie telewizora wyświetli się okno pobierania.
 • Podczas pobierania na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania pobierania.
 • Aktualizacja rozpocznie się po zakończeniu pobierania.
 • Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się komunikat "*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 • Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 • Włączyć ponownie odtwarzacz.
 • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M09.R.0070, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W przypadku korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

Za pomocą płyty CD-R