Informacja o tym pliku do pobrania

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym wypadku zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M09R0060M.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku.
 3. Przejść do pliku i sprawdzić, czy jego rozmiar wynosi 70.4 MB (73,843,033 bajty).
 4. Rozpakować plik; po rozpakowaniu będzie on nosić nazwę UPDATA_M09R0070.ISO.
 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M09R0070.ISO i wybrać opcję Get info.
 6. Sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 72.8 MB (76,435,456 bajty).


  Informacje o pliku

Nagrać płytę:

 • Otworzyć program Disk Utility na komputerze Mac, wybierając opcje Applications > Utilities > Disk Utility.
 • Przeciągnąć i upuścić plik UPDATA_M09R0070.ISO na lewym panelu okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Umieścić czystą płytę CD-R w napędzie komputera.
 • Wybrać plik UPDATA_M09R0070.ISO , kliknąć ikonę Burn, a następnie kliknąć opcję Burn.
  Aby sprawdzić, co zostanie nagrane na płycie, należy kliknąć niewielką trójkątną ikonę i wybrać opcję Verify burned data.


  Opcja nagrywania płyty

 • Plik zostanie zapisany na płycie.
 • Po wyświetleniu komunikatu "Burned Succesfully" [Zapis zakończony powodzeniem] kliknąć przycisk OK, aby wysunąć płytę z nagrywarki.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego nagrania płyty należy nagrać nową płytę.

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt.

Przenieść aktualizację:

 • Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?].
 • Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 • Rozpocznie się aktualizacja.
 • Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9" [Aktualizacja: */9]. Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 • Otwarcie podajnika płyt oraz automatyczne wyłączenie się odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 • Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza i włączyć go.
 • Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M09.R.0070, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa.Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający.
  2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądem przemiennym, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu (nie na pilocie).
  3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu otwarcia podajnika płyt.
  4. Wyjąć płytę.

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_M09R0060M.ZIP.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.