Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray:

 • BDP-S1100 / S3100

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M14.R.0197
 • Data wydania: 17/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
  • Poprawiono funkcję BIV (BRAVIA Internet Video).
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M14.R.0197 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda HDMI1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI1.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar (XMB™).
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] i upewnić się, że jej ustawienie to OFF [Wył.]. W przypadku ustawienia ON [Wł.] aktualizacja może się nie powieść.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version M14.R.0197" [Wersja oprogramowania: M14.R.0197] - numer wersji M14.R.0197 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

Domowy sprzęt audio i wideo firmy Sony: Pobieranie oprogramowania sprzętowego  

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewni przeprowadzenie pomyślnej aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza Blu-ray.
 • Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

Pobieranie aktualizacji:

 1. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup ---> Network Update [Konfiguracja ---> Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się potwierdzenie aktualizacji sieciowej.
 3. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Update to a new software version [Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania] oraz najnowsza wersja oprogramowania.
 5. Wybrać opcję Start i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Rozpocznie się aktualizacja, a na ekranie telewizora wyświetli się okno aktualizacji.
 7. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się wskaźnik postępu „x %” oraz prędkość pobierania. - Symbol „x” przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 8. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
 9. Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się wskaźnik postępu „x %” oraz prędkość pobierania. Symbol „x” przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 10. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 11. Włączyć ponownie odtwarzacz.
 12. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M15.R.0197, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdującej się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Upewnić się, że obok pozycji Physical Connection [Połączenie] i Internet Access [Dostęp do Internetu] w menu Network Settings ---> Network Connection Status [Ustawienia sieciowe ---> Stan połączenia sieciowego] wyświetla się wartość OK.
  4. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Należy skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony

 • Mimo kilku prób aktualizacja oprogramowania wbudowanego w dalszym ciągu nie jest możliwa.
  1. Utworzyć płytę aktualizacyjną i włożyć ją do napędu odtwarzacza.
  2. Wybrać opcję OK na ekranie powiadomienia o nieudanej aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Należy skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewni przeprowadzenie pomyślnej aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.

Przygotowanie urządzenia:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza Blu-ray.
 • Włączyć odtwarzacz Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

Pobieranie aktualizacji:

 1. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup ---> Network Update [Konfiguracja ---> Aktualizacja sieciowa], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się potwierdzenie aktualizacji sieciowej.
 3. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat Update to a new software version [Aktualizacja do nowej wersji oprogramowania] oraz najnowsza wersja oprogramowania.
 5. Wybrać opcję Start i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Rozpocznie się aktualizacja, a na ekranie telewizora wyświetli się okno aktualizacji.
 7. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się wskaźnik postępu „x %” oraz prędkość pobierania. - Symbol „x” przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 8. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
 9. Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się wskaźnik postępu „x %” oraz prędkość pobierania. Symbol „x” przyjmuje wartości od 0 do 100 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji.
 10. Automatyczne wyłączenie odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 11. Włączyć ponownie odtwarzacz.
 12. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M14.R.0197, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdującej się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Upewnić się, że obok pozycji Physical Connection [Połączenie] i Internet Access [Dostęp do Internetu] w menu Network Settings ---> Network Connection Status [Ustawienia sieciowe ---> Stan połączenia sieciowego] wyświetla się wartość OK.
  4. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray.
  3. Ponownie wykonać procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Należy skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony

 • Mimo kilku prób aktualizacja oprogramowania wbudowanego w dalszym ciągu nie jest możliwa.
  1. Utworzyć płytę aktualizacyjną i włożyć ją do napędu odtwarzacza.
  2. Wybrać opcję OK na ekranie powiadomienia o nieudanej aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Należy skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony

Za pomocą płyty CD-R