Informacja o tym pliku do pobrania

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji internetowej. W przeciwnym wypadku zaleca się użycie tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, nagraniu jej na czystą płytę, a następnie przeniesieniu aktualizacji do odtwarzacza Blu-ray.

Zaleca się korzystanie z następującego systemu operacyjnego: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje - w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskać żadnych przycisków - z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Pobrać aktualizację i zapisać na komputerze:

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki i postanowienia
 2. Pobrać plik UPDATA_M11R0502M.ZIP na komputer - należy zapamiętać wskazaną lokalizację zapisu pliku
 3. Przejść do pliku i sprawdzić, czy jego rozmiar wynosi 98.2 MB (103,075,137 bajty)
 4. Rozpakować plik; po rozpakowaniu będzie on nosić nazwę UPDATA_M11R0502.ISO
 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik UPDATA_M11R0502.ISO i wybrać opcję Get info
 6. Sprawdzić, czy rozmiar pliku wynosi 100.0 MB (105,781,248 bajty).


  Informacje o pliku

Nagrać płytę:

 • Otworzyć program Disk Utility na komputerze Mac, wybierając opcje Applications > Utilities > Disk Utility
 • Przeciągnąć i upuścić plik UPDATA_M11R0502.ISO na lewym panelu okna Disk Utility.


  Okno Disk Utility

 • Umieścić czystą płytę CD-R w napędzie komputera
 • Wybrać plik UPDATA_M11R0502.ISO, kliknąć ikonę Burn, a następnie kliknąć opcję Burn.
  Aby sprawdzić, co zostanie nagrane na płycie, należy kliknąć niewielką trójkątną ikonę i wybrać opcję Verify burned data.


  Opcja nagrywania płyty

 • Plik zostanie zapisany na płycie
 • Po wyświetleniu komunikatu "Burned Succesfully" [Zapis zakończony powodzeniem] kliknąć przycisk OK, aby wysunąć płytę z nagrywarki
 • W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego nagrania płyty należy nagrać nową płytę

Przenieść aktualizację do odtwarzacza

W pierwszej kolejności przygotować urządzenie, a następnie przenieść aktualizację do odtwarzacza.

Przygotować urządzenie:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1)
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray
 3. Włożyć płytę do odtwarzacza i zamknąć podajnik płyt

Przenieść aktualizację:

 1. Po załadowaniu płyty, na ekranie telewizora wyświetla się komunikat "Perform version update?" [Przeprowadzić aktualizację wersji?]
 2. Za pomocą pilota wybrać opcję OK, a następnie nacisnąć przycisk ENTER
 3. Rozpocznie się aktualizacja
 4. Podczas aktualizacji na ekranie telewizora wyświetli się komunikat "*/9". Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji
 5. Odtwarzacz uruchomi się ponownie, a proces aktualizacji będzie kontynuowany. Podczas tego etapu nie wolno włączać ani używać odtwarzacza.
 6. Na ekranie telewizora ponownie wyświetli się komunikat "*/9". Gwiazdka "*" przyjmuje wartości od 0 do 9 w zależności od stanu zaawansowania aktualizacji
 7. Otwarcie podajnika płyt oraz automatyczne wyłączenie się odtwarzacza oznacza zakończenie aktualizacji. Przed zakończeniem aktualizacji nie wolno wyłączać ani używać odtwarzacza.
 8. Wyjąć płytę aktualizacyjną z odtwarzacza i włączyć go
 9. Sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M11.R.0502, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą komputera osobistego i płyty.

 • Płyta aktualizacyjna się nie wysuwa.Wykonać poniższe czynności:
  1. Wyłączyć odtwarzacz i odłączyć przewód zasilający
  2. Ponownie podłączyć przewód zasilający prądem przemiennym, naciskając jednocześnie przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] na odtwarzaczu (nie na pilocie)
  3. Przytrzymać naciśnięty przycisk Open/Close [Otwórz/Zamknij] do momentu otwarcia podajnika płyt
  4. Wyjąć płytę

 • Podczas aktualizacji nastąpiła przerwa w zasilaniu.
  Włączyć odtwarzacz, nie wyjmując płyty z podajnika. Proces aktualizacji zostanie automatycznie wznowiony.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATA_M11R0502M.ZIP.
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut
  2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray
  3. Podjąć próbę ponownej aktualizacji za pomocą płyty aktualizacyjnej.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.