Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • DSC-RX100M4

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia w stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Poprawa współpracy z obudową podwodną MPK-URX100A:
  1. Dodane ustawienie balansu bieli „Automat. podwodne”.
  2. Dodany tryb „Lampa błys. wył.” przy podniesionej lampie błyskowej.
 • Poprawia ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Aparat może odtąd nagrywać pliki w formacie XAVC S kompatybilnym z kartami SDHC i SDXC
  • Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagane jest użycie karty SD o klasie prędkości 10 lub UHS o klasie prędkości U1 lub wyższej. (Podczas nagrywania filmu z prędkością 100 MB/s lub wyższą wymagane jest UHS o klasie prędkości U3).
  • Jeśli przez dłuższy czas do nagrywania filmów w formacie XAVC S używana jest karta pamięci SDHC, nagrane filmy zostaną podzielone na pliki wielkości 4 GB. Podzielone pliki można połączyć w jeden plik za pomocą PlayMemories Home.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Oprogramowanie systemowe w wersji 2.00 dla modelu DSC-RX100M4 (Windows)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 264 MB (277 856 472 bajtów)

Data wydania

 • 30/03/2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej trzy paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla USB.

Pobieranie

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1.
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora ani odłączać zasilacza sieciowego; nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do tego, że aparat przestanie działać z powodu nagłej utraty zasilania.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut i dlatego należy wyłączyć możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia. Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, rozpocznij proces aktualizacji od początku.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknij przycisk [Download] (Pobierz).
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_DSCRX100M4V200.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

  W przypadku systemu Windows 8.1 lub Windows 10:

  Jeśli wybrane są ustawienia początkowe przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze [Downloads] (Pobrane). Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Instalacja

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_DSCRX100M4V200.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Zostanie uruchomione narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego.


 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu --> podstronę 3 menu Konfiguracja --> USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa). 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB na monitorze może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie. W takim przypadku wyjmij akumulator z aparatu lub odłącz zasilacz sieciowy. Następnie uruchom ponownie komputer i postępuj zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Po potwierdzeniu na wyświetlaczu LCD aparatu kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.1.30” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 2.00 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. Zakończ wówczas połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.


  Aktualizacja jest zbędna.


 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.

 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.

  Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się pokazany poniżej ekran, a aparat uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut. Zaczekaj, aż ekran LCD aparatu będzie wyglądał tak samo jak bezpośrednio przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Zakończ] i odłącz przewód USB.

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy z informacją o przywracaniu danych po ponownym uruchomieniu komputera, należy poczekać chwilę na zniknięcie tego komunikatu. Nie oznacza to żadnych nieprawidłowości.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage 6 (Podstrona 6 konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.